Jesus – stenen

Vilken fin kväll det blev med sång, musik, live-sändning, bibelstudium och bön o lovprisning.
När vi inte kan vara tillsammans med alla som brukar vara med så kan vi dela gemenskapen via nätet.

När vi haft två live-sändningar med ett flertal sånger så var det dags för bibelstudiet.

I Bibeln berättas om hur Jesus är både grundstenen, hörnstenen, stötestenen,
den levande stenen och slutstenen.
Vi är med i ”nybygget” som levande stenar, tagna ur Kristus och sammanfogade med Kristus.

1 Petr.2:4-10 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor
men är utvald och dyrbar inför Gud.  Och låt er själva som levande stenar byggas upp
till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud
tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion
en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.
För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som
byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. 
De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.
Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk,
för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått
barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

 1. Den säkra grunden är Jesus Kristus och hans försoning. Om vi försöker bygga på någon
  annan grund, människors meningar, traditioner, känslor eller annat så kommer det inte att hålla.

  1 Kor.3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

  Matt.7:24-27 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en
  förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och
  vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat
  på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre
  som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog
  mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

2. Jesus är hörnstenen i det ”nya huset” – den kristna församlingen. Hörnstenen las
som grund för att se till att de andra stenarna i huset låg rakt och jämt. På samma sätt
skulle Jesu liv och lära utgöra grunden för den kristna församlingen.

Ef.2:20-22 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.
Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.
I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Jes.28:16 Därför säger Herren Herren så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten,
en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Ps.118:22-23Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

3. I vår tid talas det mycket om flera vägar till tro och att alla religioner egentligen har samma Gud.
Det är inte Bibelns lära. Det finns inte någon annan än Jesus som kan frälsa.

Jesus är en stötesten för många idag.

Apg.4:11-12 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn,
som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Rom 9:32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna
rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen,

Rom 9:33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall.
Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.


1 Kor 1:23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna
en dårskap.

4. När vi kommer till Jesus Kristus och tar emot honom som Frälsare i våra liv
så blir vi ”levande stenar”som fogas in i ”nybygget” vars grund och hörnsten är Jesus själv.

1 Petr.2:4-5 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor
men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp
till ett andligt hus,
ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud
tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 


Vi får komma, varje dag, till Honom som är den levande stenen och låta oss byggas upp
genom Ordet och Anden.

Ef 2:21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren

5. En dag ska allt sammanfattas i Kristus och bygget är helt färdigt. Då är slutstenen
på plats och inget kan mera bryta ner eller förstöra Guds verk.

Sak 4:7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark.
Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

One thought on “Jesus – stenen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *