Den evige Kungen

Tänk vilken tröst att veta att Herren är Kung! Han råder över varje omständighet.
När problemen översköljer oss och svårigheter hotar så vi inte ser någon utväg,
då är Han där. Hans Ord består och förmår!

Herren är kung! Han är klädd i höghet, Herren är klädd och rustad med kraft.
Världen står fast, den vacklar inte. Din tron står fast sedan urminnes tid,du är av evighet. 


Strömmarna höjer sig, Herre, strömmarna höjer sin röst, strömmarna höjer sitt dån.
Men mäktig är Herren i höjden, mer än bruset av väldiga vatten, mer än havets mäktiga bränningar.


Dina vittnesbörd är alltigenom sanna. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.
Ps.93:1-5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *