Guds Ord består

Bibelns samstämmiga vittnesbörd är att Ordet består och förmår!
Ordet ger liv och uppehåller oss i varje situation.

Människors tyckanden och teorier håller inte i längden.

Profeten Jeremia blev kallad av Gud att bära fram Guds budskap till det judiska folket.
Jeremia tvekade först, han var för ung tyckte han och inte kunde han tala heller.
Gud lovade att han skulle lägga ord i Jeremias mun och dessutom se till att det han talade

från Gud också skulle ske.

Jer.1:11-12 Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Vad ser du, Jeremia?”
Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd.”
Herren sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag ska vaka över mitt ord för att uppfylla det.”

Profeten Jesaja uttryckte det så här:
Jes.40:8 Gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt.
Jes.55:10-11 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det
har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,
så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka
till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Paulus, som själv var en skriftlärd, mötte Jesus och förstod vad Skrifterna egentligen talade om.

Rom.1:16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en
som tror, juden först men också greken

1 Kor.1:18 Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Jak.1:18 I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord
till att vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat.

1 Petr.1:23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig,
genom Guds levande ord som består.

Därför la Paulus stor vikt vid att framhålla Ordets förkunnelse. Han förstod att det
skulle komma andra förkunnare med ett annat evangelium med tiden.

2 Tim.4:1-4 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma
levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet,
träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning.
Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran
utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar
i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Kol.2:8 Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger
på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus.

Apg.20:28-32 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er
som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.
Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och de kommer inte
att skona hjorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen
för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid,
natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar.
Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er
och ge er arvet bland alla som helgats.

Jesus själv varnade lärjungarna för risken att bli bedragna i den sista tiden.
Är vi inte där nu?

Matt.24:3-5 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom,
gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på
din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 
Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 

I en liknelse om två byggnadsmän visar Jesus hur viktig grunden är om livsverket ska hålla.

Matt.7:24-27  Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en
förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och
vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat
på klippan.
 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre
som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste
och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Låt oss hålla fast vid Honom som är det levande, livgivande och vägledande Ordet!

”Skrifternas tröst”, o vad det klingar, himmelska toner, ljuvlig musik.
Tröst i all nöd, glädje den bringar, hopp bortom graven, himmel så rik.
”Skrifternas tröst”, o vilka flöden, talet om korset kraften ej mist.
Ljus i vår natt, liv mitt i döden,manna i öknen helt utan brist.

1. Åter till Bibeln, boken om vår frälsning, Given av Herren genom Andens bud!
Himmelska bok, som giver denna hälsning, Välkommen hem till himlen och till Gud! 

Kör:/ Åter till Ordet som av Gud vi fått!  Åter till stigen våra fäder gått!
Ljus, i vår natt att leda dödens fångar Ut ur vårt mörker, hem till livets Gud.

2. Åter till Bibeln! Mörka tider stunda, Såsom profeter fordom hava sagt.
Vem kan med fröjd hans ankomst nu åstunda? Blott den sig helt i Jesu händer lagt.

3. Åter till Bibeln! Där skall guld du finna, Märgstarka rätter på Guds rika bord.
Himlar och jord de skola en gång brinna Men för evigt bliver  Herrens dyra ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *