Sången om himlen

Det blev mycket sång, musik och bibelord med tema Himlen ikväll när vi samlades
till bön i Betel. Vi spelade in ett nytt sångprogram som sedan ska visas på äldreboende
via storbilds-tv och även allmänt via YouTube.

Efter inspelningen delade vi ännu flera bibelord med varandra innan vi bad för alla böneämnen.

Ps.118:15-16 Hör hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!

Jes.46:9-10 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna,
ty jag är Gud,och det finns ingen annan Gud,
ingen som jag.
Jag förkunnar från början vad som skall komma
och långt i förväg det som inte har skett.
Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan,
allt vad jag vill kommer jag att göra.

Hab.3:2 Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar.
Herre, låt ditt verk få liv igen i våra dagar,
låt det bli känt i vår tid.
I din vrede må du tänka på att förbarma dig.

Kol.3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet.
Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger
och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Ef.6:10-13 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.
Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare
här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.
Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen
och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.

Matt.6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Ps.28:7 Herren är min styrka och min sköld,
på honom förtröstade mitt hjärta.
Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig.
Jag vill tacka honom med min sång.

Ef.4:3-6 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande,
liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse,
en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Jona.3:10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg,
ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte.

Upp.5:11-13 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen
och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.
Och de sade med hög röst:
”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot
makten, rikedomen och visheten,
kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.”
Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet,
ja, allt som finns i dem hörde jag säga:
”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet,
tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten
i evigheternas evigheter.”

One thought on “Sången om himlen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *