Judarna och Palestina

Har judarna stulit mark från palestinierna? Israels fiender, motståndare och kritiker anklagar judarna för att ha stulit palestinsk mark. Är det rätt? För det första har det aldrig funnits ett historiskt arabiskt-palestinskt folk eller ett historisktarabiskt-palestinskt land. Det finns inte ett enda historiskt bevis för ett sådant folk […]

Läs Guds Ord

Idag vill Gud att du ska veta att när du förlitar dig på honom är det människans största visdom. Visdomen som kommer från himlen känner ingen ålder. Den är tidlös och användbar för alla generationer. Det är därför vi borde avsätta en tid varje dag för att meditera […]