Jesus till alla

I kvällens livesändning var temat ”Jesus kommer till var och en”. Sång och tal fokuserade
på just denna sanning att Jesus söker varje människa i alla tider för att var och en ska få
del av försoningen som Jesus vann på Golgata kors. Han har också omsorg om oss

och vill leda oss som den Gode Herden.

Bibelstudiet som blev ett hemstudium, handlade om vad den Helige Ande betyder för oss idag.
I förra bibelstudiet konstaterade vi att Andens gåvor och tjänster inte bara var för de
första lärjungarna/apostlarna utan är given till alla lärjungar i alla tider.
Jesu undervisning om hur Hjälparen den Helige Ande skulle både lära och påminna lärjungarna
om vad Jesus gjort och sagt samt förhärliga Jesus är ju vårt behov och vår förmån även idag.

Att kunna evangelisera och missionera, som är vårt gemensamma uppdrag, innebär också
att vi behöver den helige Andes kraft och utrustning precis som de första lärjungarna.

Apg.1:4-8 Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: ”Lämna inte Jerusalem
utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten,
men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande.” När de nu var samlade
frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” 
Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin
makt har bestämt. 
Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli
mina vittnen
 i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

I Paulus brev till församlingen i Korint ger han en god undervisning om den Helige Andes gåvor.
1 Kor.12:1 När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga.
Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 
Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: ”Förbannelse över Jesus”,
och att ingen kan säga ”Jesus är Herren” annat än i kraft av den helige Ande.
Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. Det finns olika tjänster,
men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme,
han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 

Den ene får av Anden ord av
vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 
En får
 tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 
en annan att göra
kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar.
En får gåvan att
tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål
Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.
Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de
en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till
en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla
fått en och samme Ande utgjuten över oss.

1 Kor.14:1-5  Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna,
framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud,
för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande.  Men den som profeterar talar
till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. 
Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. 
Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar
är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.

I Romarbrevet och i brevet till Efesus-församlingen visar Paulus på hur de olika tjänsterna
som den Helige Ande ger oss kan fungera.

Rom.12:6-8 Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått: att profetera i överensstämmelse
med tron, att
tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran,  att förmana med uppmuntran
och tröst, att
dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare, eller att visa
barmhärtighet
 med glatt hjärta.
Ef.4:11-13 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister
och andra till herdar och lärare
,  för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att
bygga upp Kristi kropp  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen
om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet.

Alltså ser vi att gåvorna och tjänsterna är många men det viktiga är att vi tar emot
det som den Helige Ande vill ge oss. Det är gåvor och tjänster som är givna till gemenskapen
och inte i första hand till den enskilde. Dvs. när Herren utrustar oss så är det för ett syfte.

Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. 
1 Kor.12:11
Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 1 Kor.12:7
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd. 1 Petr.4:10

Hur tar vi emot och förvaltar Andens gåvor och tjänster?

Först och främst genom att be och ta emot i tro precis som frälsningen, enligt Guds löfte.

Apg.2:38-39 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,
så att era synder blir förlåtna.
Då får ni den helige Ande som gåva. Löftet gäller er
och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar.”

Sedan får vi handla i tro på att Gud svarar på våra böner.
I den första församlingen la apostlarna händerna på de frälsta och nydöpta och de tog emot
den Helige Ande i tro. Tungotal och profetia vara vanliga tecken på att de tagit emot.
Ibland föll Anden över dem som blivit frälsta utan att de hunnit döpas eller att någon
lagt händerna på dem ens. Apg.10:44-46

Vi får uppmuntra varandra till att använda de gåvor och tjänster som Gud gett oss genom Anden.
Allt är menat till nytta och välsignelse för gemenskapen.

1 Tim.4:14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. 
2 Tim.1:6 Därför påminner jag dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig
genom min handpåläggning.

Kol.4:17  Och säg åt Archippus: ”Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren.”
1 Tess.5:11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

One thought on “Jesus till alla

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *