Trygghet

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och sände vår sångstund live via FB.Temat för kvällens sånger och bibelord var Trygghet.Ingen tid har varit så fylld av oro, ångest och otrygghet inför framtiden som idag.Därför känns det viktigt att påminna om den trygghet som vi […]