Gud är trofast – idag också

I början av ett nytt år kan vi känna både förväntan och farhågor. Ps.116 är en psalm som vi kan läsa och ta till oss varje dag. 1 Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd.2 Han har vänt sitt öra till mig, […]