Det räcker och blir över

Hur kan det komma sig att några med lite, kan räcka till många och dessutom blir det över?I Matteus evangelium berättas om hur Jesus och lärjungarna är med om ett under som visaratt du och jag också kan få ”bespisa” många med det lilla vi har. I berättelsen […]