Det räcker och blir över

Hur kan det komma sig att några med lite, kan räcka till många och dessutom blir det över?
I Matteus evangelium berättas om hur Jesus och lärjungarna är med om ett under som visar
att du och jag också kan få ”bespisa” många med det lilla vi har.

I berättelsen finns många tänkvärda saker som vi kan ta till oss i vår situation.

 Matt. 15:32-38 Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: ”Det gör mig ont om dessa människor.
De har redan varit hos mig i tre dagar och har inget att äta. Jag vill inte låta dem ge sig i väg
hungriga. De kan duka under på vägen.” 

Jesus såg och ser varje människas behov och bryr sig verkligen om dem. Samma hjärta vill
Jesus att vi också ska ha för våra medmänniskor idag.

Lärjungarna frågade honom: ”Var skall vi här i ödemarken få så mycket bröd, att vi kan mätta så många?” 

Precis som lärjungarna kan vi känna en viss uppgivenhet och tvivel över hur vi
med våra begränsningar ska kunna lösa de problem som vi ser omkring oss.

Jesus sade till dem: ”Hur många bröd har ni?” De svarade: ”Sju bröd och några små fiskar.” 

Jesus gjorde en inventering bland lärjungarna och de fick säga som det var. Lärjungarna
fick tala om vad de hade att tillgå. De fick ge bröden och fiskarna till Jesus.
Vi får göra detsamma med det vi har fått, ge det till Jesus!

Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Och han tog de sju bröden och fiskarna,
tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav åt folket. 

Jesus tackade Gud för det som lärjungarna gav honom och som Gud ytterst hade försett
dem med. Han tackade Gud, bröt bröden och gav tillbaka till lärjungarna

som sedan fick dela ut till folket. På samma sätt är det med oss idag. När vi ger
de gåvor som Gud gett oss får vi ibland uppleva att det bryts, vi blir förkrossade
inför Jesus, innan vi får tillbaka dem för att dela ut till fler.

Alla åt och blev mätta, och man plockade upp de överblivna styckena, sju korgar fulla. 
De som hade ätit var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn.

Tänk vilket under, alla åt och blev mätta! Dessutom var det mycket över!
Bara Jesus kan göra detta under med oss och genom oss, för att hjälpa andra.

2 Kor.8:1-5 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna
i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa
fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga,
ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden
att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva
gav de, först och främst åt Herren
och sedan åt oss, efter Guds vilja. 

Låt oss idag ge oss själva med det Gud anförtrott oss för att fler ska få uppleva Guds kärlek och omsorg!

One thought on “Det räcker och blir över

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *