Trygghet

Vi samlades till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors och sände vår sångstund live via FB.
Temat för kvällens sånger och bibelord var Trygghet.
Ingen tid har varit så fylld av oro, ångest och otrygghet inför framtiden som idag.
Därför känns det viktigt att påminna om den trygghet som vi kan få äga i tron på Jesus Kristus.

Vi läste flera bibelord som talade om den tryggheten:

Ps.23:1-4 Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, 
han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på
rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont,
för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig

Jes.12:2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren  Herren är min
styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning.

Ef.3:12 I honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud.

Ps.46:2-4 Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför räds vi inte
även om jorden ger vika och bergen störtar i havets djup, om vågorna brusar och svallar
så att bergen bävar vid deras uppror. 

Sefanja.3:14-17 Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt
hjärta, dotter Jerusalem! Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende.

Herren, Israels Kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det
sägas till Jerusalem: ”Var inte rädd, Sion, låt inte dina händer sjunka! Herren din Gud
bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.”

Joh.10:27-29  Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 
Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. 
Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand

Hebr.6:19-20 Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. 
Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss,

Ingen annan grund kan läggas för våra ”livshus” än Jesus Kristus. Han är den fasta klippan
som står genom hela vårt liv och ända in i evigheten. Han bär oss hela vägen.

1 Kor.3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

2 thoughts on “Trygghet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *