Morgonstjärnan

De vise männen som kom för att hylla och tillbe Jesus, judarnas nyfödde kung, följde en stjärna.

Bibeln talar om hur den klara Morgonstjärnan skulle gå upp och idag får vi följa Jesus och hans Ord.

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna.
Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Upp.22:16

Ps.119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

I alla tider har människor funnit ljus och ledning i Guds Ord – Bibeln. Där uppenbarar Gud
sin vilja och plan med oss människor och där ser vi också vad framtiden kommer att innebära.

Hebr.4:12 Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd
och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats
uppsåt och tankar.

2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er
till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan 

går upp i era hjärtan.

I Guds Ord finner vi också tecken som visar på vad som kommer att ske. Israels folk är ett av
de tydligaste tecknen på att vi lever i tidens avslutning.
Guds löfte till sitt utvalda folk om att de skulle återsamlas till sitt ursprungs-land, som Gud gett dem
enligt löftet till fäderna, är vårt säkraste tecken idag på Jesu återkomst.

1 Krön.12:32  av Isaskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra,

Luk.21:25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken
gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 

Jesus förmanade sina lärjungar och folket som lyssnade på hans undervisning att de
skulle ge akt på tidens tecken.
Själv var han Guds offerlamm som var profeterad om
i Gamla Testamentet och med Honom kom Skrifterna att fullbordas.

Matt.16:2-3 Men han (Jesus) svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder,
för himlen är röd. Och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen.

Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. 

Vi får vara vakna och väntande på att Jesus ska komma och under tiden göra hans vilja.

Rom.13:11-12 Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen.
Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen
är nära.
Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. 

1 Tess.5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.

Joh.4:35 Säger ni inte: fyra månader till, sedan kommer skörden? Men se, jag säger er:
Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *