Vilken klädsel

Sedan de första människorna valde att trotsa Guds vilja förlorade man inte bara gemenskapen
med Gud utan blev nakna till kropp och själ.

1 Mos.3:7-10 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna.
Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud

vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden
i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ”Var är du?” Han svarade:
”Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.

Människan drabbades av syndens konsekvenser och än i dag är det på samma sätt för oss alla.
Världen översvämmas av konsekvenserna av vår egoism och inga egna ansträngningar räcker till.

Jes.64:6a Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel.

Men mitt i all förtvivlan hörs det glada budskapet: Frälsaren har kommit!

Jes.9:2 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.

Ett underbart byte av ”klädsel” kan ske, när vi möter Jesus Kristus vid Golgata kors.

Rom.3:23-24 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud och de står som rättfärdiga
utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

2 Kor.5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya
har kommit.

Ef 4:24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet
och helighet.

Jes. 61:10 Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har klätt mig
i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, lik en brudgum med högtidsbindeln
på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken.

Därför kan vi nu få stämma in i sången:

”1. Klädd i Guds frälsning jag står, domen ej mera mig når.
Rening jag har i hans sår, allt i min Gud jag förmår.

Kör: Jesus du är, alltid mig när, från alla band, löser din hand
frid har jag fått vila jag nått ljuv är i sanning min lott.

 1. Skyldig till döden jag var, men mina synder du bar.
  Skulden försvann i ditt blod, döden du slog och uppstod.
 2. I din uppståndelses makt, seger jag har som du sagt.
  Städse jag segrande går, allting i dig jag förmår.
 3. O, vilken fröjd för min själ, Jesus har blivit min del.
  Här och i evighet all, prisa hans namn jag nu skall.
 4. Jesus, min brudgum och vän, snarligen kommer igen.
  Hämtar sin blodtvagna brud, upp till vårt bröllop hos Gud.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *