Till er alla

Kära vänner till oss i Segertonen! Vi önskar er alla Guds rikaste välsignelse inför julhelgen
och det kommande nya året!

Det är en sådan glädje och uppmuntran att veta att vi tillsammans med er kan få betyda något
– i en tid som denna. Alla har vi fått en uppgift i Guds rike och alla är vi så värdefulla i Guds ögon.
Låt oss vara trogna där Gud har ställt oss och göra det som är hans vilja, att visa på Guds kärlek
som uppenbarats i Jesus Kristus när han kom till vår jord för att dö i vårt ställe och uppstå för att
vi skulle få evigt liv.

Vad gränslös kärlek!

1. Hit ned till gruset ifrån himlaljuset min Gud och Frälsare kom att mig livet ge
Han kom att födas, i ett stall och dödas uppå ett kors likt en missgärningsman.

Kör: Vad gränslös kärlek att han så älskat mitt arma hjärta som var så kallt.
Han som mig skapat går själv i döden och mig försonar och blir mitt allt.

2. Han kom så ringa, för att frälsning bringa där intet hopp fanns kvar men allt förlorat var
Den glans han hade han åsido lade Att lyfta syndar´n upp till himlens tron.

3. Se Gudaordet kött och blod är vordet Det är en hemlighet men dock en verklighet.
O, kärleksunder i de mörka stunder. Jag vet att evigt han densamme är

Kör: Vad gränslös kärlek att han så älskat mitt arma hjärta som var så kallt.
Han som mig skapat går själv i döden och mig försonar och blir mitt allt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *