Gemenskapsdag

Vi samlades i Betel till en gemenskapsdag igår och det blev även en
livesänd sångstund med några sånger och bibelord.
Det största utav allt är att få lita på Guds omsorg och Jesu närvaro i
våra liv.

Dessa bibelord lästes:

Ps 61:2-3
Gud, hör mitt rop,lyssna till min bön!
Från jordens ände ropar jag till dig,
ty mitt hjärta försmäktar.
För mig upp på en klippa
som är högre än jag.

Ps 61:4-5
Ty du är min tillflykt,
ett starkt torn mot fienden.
Låt mig bo i ditt tält för evigt
och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.

Ps 62:2-3
Endast hos Gud söker min själ sin ro,
från honom kommer min frälsning.
Endast han är min klippa
och min frälsning,
min borg, jag skall inte vackla.

Ps 62:6-7
Endast i Gud har du din ro, min själ,
ty från honom kommer mitt hopp.
Endast han är min klippa
och min frälsning,
min borg, jag skall inte vackla.

Ps 62:8-9
Hos Gud är min frälsning och min ära,
min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud.
Förtrösta alltid på honom, du folk,
utgjut era hjärtan för honom.
Gud är vår tillflykt. Sela.

Ps 63:2-3
Gud, du är min Gud,
tidigt om morgonen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
Jag söker dig i helgedomen
för att se din makt och härlighet
.
Ps 63:4-5
Ty din nåd är bättre än liv,
mina läppar skall prisa dig.
Jag skall lova dig så länge jag lever,
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.

Ps 63:6-7
Min själ blir mättad av utsökta rätter.
Med jublande läppar lovsjunger min mun,
när jag kommer ihåg dig på min bädd
och tänker på dig under nattens timmar.

Ps 63:8-9
Ty du är min hjälp,
under dina vingars skugga
jublar jag.
Min själ håller sig till dig,
din högra hand uppehåller mig.

Ps 64:11
Den rättfärdige gläder sig i Herren
och tar sin tillflykt till honom.
Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

Ps 65:2-3
Gud, dig lovar man i stillhet i Sion,
till dig får man infria löften.
Du som hör bön,till dig kommer
alla människor.

Ps 65:6
Du bönhör oss i rättfärdighet
med gärningar som väcker
förundran, du, vår frälsnings
Gud, som är en tillflykt
för alla jordens ändar
och för havet i fjärran.

Ps 68:20-21
Lovad vare Herren!
Dag efter dag bär han oss,
Gud är vår frälsning.
Gud är för oss en Gud som frälsar,
hos Herren Herren
finns räddning från döden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *