Hoppet som bär

Ännu ett tillfälle att samlas till sång, Bibel och bön fick vi i kväll och vi är så tacksamma för det.Efter fika, sång och musik blev det bibelläsning och bön.Bibelstudiet handlade om det hopp som vi äger i Jesus Kristus.Hopp om frälsning, beskydd, bönesvar och ett evigt hem. […]