Vaken och nykter

Vad händer i vår kristenhet i Sverige idag? Man får en känsla av att Bibelns auktoritet inte
längre är så självklar i någon fråga längre. Livets okränkbarhet, äktenskapet, mellan man
och kvinna, och familjens självklara ställning som grund för samhällets uppbyggnad
samt församlingen som självständig från statliga bidrag och enbart av Gud beroende har
numera blivit väldigt ifrågasatt, för att inte säga onämnbart…

Ekumeniken har fått en framträdande plats på bekostnad av troheten mot Kristus och Ordet.
Förkunnelse som strider mot Guds Ord och förkastar Kristus som vår enda räddning omfamnas.
Lägg därtill ifrågasättandet av Israels speciella plats i Guds plan så finner vi att mycket
förändrats under de senaste årtionden.

Vad säger Bibeln om detta? Jo, i de sista tiderna ska lögnpredikanter komma och den sunda läran
förkastas. Ordet får mindre auktoritet och mänskliga teorier infiltrerar pastorsutbildningarna
och därmed också förkunnelsen och undervisningen i församlingarna.

Från samfundsledning och ledande kristna förkunnare i vårt land hörs heller inga larmsignaler
trots att församlingar kontinuerligt läggs ner och evangeliserings-kampanjer blir mindre och färre.

Jer.8:11 De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada och säger: ”Allt står väl till,
allt står väl till”. Men allt står inte väl till.


1 Kor.14:8 Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid?

Paulus undervisande och uppmanande två brev till Timoteus och breven till församlingen
i Tessalonika ger verkligen en nödvändig uppmaning för oss i denna sista tid.
Jesus kommer snart och vi måste se våra liv och våra församlingars verksamhet ur det perspektivet.

2 Tim.4:1-5 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda,
och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa,
tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid
människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär
skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 
De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.Men var du sund och förnuftig i allt,
bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

1 Tess.5:1-11 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva
mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.  

När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan
kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 
Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 
Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 
Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 
Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 
Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet
om frälsning som hjälm. 
 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen
utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi
skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 
Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *