Räddning

Denna veckas livesändning handlade om räddning – frälsning och vi sjöng och läste bibelord
som hade detta tema. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet för denna frälsning som
Gud gett oss genom att sända sin Son Jesus Kristus för att dö i vårt ställe och så ge oss möjlighet
att bli räddade för tid och evighet.

De bibelord som vi läste var:

Matt.1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa 
sitt folk från deras synder.”

Apg.4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något
annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

1 Tim.2:3-4 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall
bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Tit.2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor.

1 Tess.5:9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning 
genom vår Herre Jesus Kristus.

Hebr.7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud,
ty han lever alltid för att mana gott för dem.

2 Kor.6:2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Upp.19:1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! 
Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud,

2 thoughts on “Räddning

 1. Underbart med din undervisning! Du har så rätt i att Det är Guds Ord och tron på Jesus som är vårt vaccin. Mycket bra beskrivning av det personliga ansvaret att ta emot Jesus, Guds son och tro på honom.
  Tack också för Era sånger och bibelorden som blir så levande.
  Tack också för att Ni använt microfonen rätt denna gång.
  Nu hördes alla när Ni läser!
  Ett par trogna lyssnare och förebedjare för att Guds Ord skall åter få framgång i vårt land.
  Gud välsigne Er
  Göte och Eva-Lena Öhgren, Assemyrvallen, Klövsjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *