Bönens möjlighet

Vi samlades ännu en gång för att sjunga, läsa Bibeln och be i Betel, Slussfors.
Som tidigare började vi samlingen med att live-sända vår sångstund och temat var: Bön

Hebr.4:16  Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet
och finna nåd till hjälp i rätt tid.

5 frågor om bön:

 1. Vilka får be? ”Låt oss..”, alla, var och en, ingen skillnad
 2. Hur ska vi be? ”Frimodigt gå fram..”, utan rädsla Ef.3:12 Genom Jesus får vi komma.
 3. Vart går man för att be? ”Till Nådens tron..” – ingen domstol eller annan speciell plats
 4. Varför ska man be? ”Få barmhärtighet och finna nåd till hjälp..”
 5. När ska man be och när får man svar? ”I rätt tid..” – Vi få be när som helst
  men Guds tidsplan och klocka avgör när svaret kommer.

  Bön är att lämna över situationen till Gud
  Beroende/förtröstan ger frihet och glädje
  mitt i svårigheterna

Övriga bibelord vi läste var:

Ps.50:15 Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig,
och du skall ära mig.”

Ps.65:3,6 Du som hör bön,
till dig kommer alla människor.
Du bönhör oss i rättfärdighet
med gärningar
som väcker förundran,
du, vår frälsnings Gud,
som är en tillflykt
för alla jordens ändar
och för havet i fjärran.

Matt.7:7-8 Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.
Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar

skall dörren öppnas.

Matt.7:9-11 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han
ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor,
hur mycket mer

skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Matt.18:19-20 Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om
att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen.
Ty där två eller tre

är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Mark.11:24-25 Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det,
så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon.
Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser.”

2 Kor.6:2  Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

One thought on “Bönens möjlighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *