Han är nära

Bibelns näst mest viktiga budskap, förutom försoningen, är att Jesus ska komma tillbaka.
Guds plan med försoningen var ju att rädda människan från syndens konsekvens – döden
och ge evigt liv och gemenskap med Gud till var och en som tror på Jesus.

I sitt Ord har Gud gett oss vägledning och hjälp för att förstå frälsningens både nödvändighet
och möjlighet. Ändå har många valt att inte tro på den frälsning som erbjuds fritt för var och en.
Vi som är Jesu lärjungar i denna tid har ett viktigt uppdrag att dela med oss av det glada budskapet.

I Guds Ord har vi även fått ta del av det profetiska tecknen på Jesu tillkommelse då han
ska hämta sina troende. Israels återupprättade nation 1948 och judarnas återvändande
till deras hemland är vår tids största tecken på att vi lever i tidsålderns avslutning.

Matt.24:32-35 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen
spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att
han är nära och står vid dörren. Amen säger jag er: Detta släkte skall inte dö, förrän allt
detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Fikonträdet är en bild på Israel och Jesus själv talar om deras återvändande
till sitt hemland innan Jesus skulle komma tillbaka.

Undervisningen i Guds Ord har blivit en bristvara och de flesta kristna läser inte heller själva
Bibeln i den utsträckning att det profetiska ordet blir levande och aktuellt.
Tyvärr har Guds plan med såväl Israel som församlingen blivit oviktiga frågor i vår tid.
Därför har många avfallit från tron och den kristna tron har ersatts av annan andlighet.

1 Peter.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er
till det
som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan 
går upp i era hjärtan. 

Vi behöver återvända till Ordet, den sunda läran som Paulus uttrycker det i breven till
Timoteus och Titus.

1 Tim 6:3, 2 Tim 4:3, Titus 1:13, 2:1

Vi lever i en mörk tid idag och vi behöver hålla oss till det profetiska ordet för att kunna
fullfölja Jesu missionsbefallning och vara redo när Jesus kommer.
Det finns ingen annan väg till verkligt liv, väckelse och beredskap för Jesu tillkommelse.

Jer.1:12 Herren sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *