Påsklördag

Påsklördag idag och vi minns att Jesu kropp låg i graven.Jesus själv gick ned i dödsriket och förkunnade sin seger samt tog nycklarna till dödenur dens hand som sedan syndafallet haft dem. 1 Petr.3:18-19 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe […]