Ingen fördömelse

Jesu Kristi seger över döden och kraften i hans uppståndelse ger oss nytt liv och frid. På grund av Jesus har fienden inte längre makt över oss. Men han kan försöka anklaga oss för lögner och skuld från våra tidigare liv. Men det är här vi står över […]