Förtröstan genom Jesus

Ett annat ord för att förtrösta är att ”lita på”. Vi som kristna har många löfteni Bibeln som vi kan lita på, även när allt känns svårt och vi inte ser någonutväg. Jesus, som själv är Ordet, står trofast bakom sina löften om hjälp ochstöd alla dagar intill […]