Förtröstan genom Jesus

Ett annat ord för att förtrösta är att ”lita på”. Vi som kristna har många löften
i Bibeln som vi kan lita på, även när allt känns svårt och vi inte ser någon
utväg. Jesus, som själv är Ordet, står trofast bakom sina löften om hjälp och
stöd alla dagar intill tidens slut.

Vi sjöng sånger och läste bibelord om detta tema: Förtröstan genom Jesus

Ps.9:10-11 Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som
känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre.

Ps.22:5-6 På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem.
Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam.

Ps.32:10-11  Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren 
omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga, jubla, alla ni rättsinniga!

Ps.33:20-22 Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom
gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över
oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

Apg.14:3 Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt
i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken
och under ske genom deras händer.

Ps 28:7 Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta.
Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.

Ords.3:5-6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. 
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.

Jes.26:3-4  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar
han. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren Herren är en evig klippa.

Jer.17:7-8 Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren
till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina
rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. 
Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Mark 16:19-20 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen
och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren
verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Ps 13:6 Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga
till Herrens ära, ty han är god mot mig.


På Dig, min Gud förtröstar jag
När oro skymmer min morgon dag
För jag vet Du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
Så är jag ändå trygg hos Dig
För jag vet att du aldrig lämnar mig
Är det natt eller dag?
Herre, på Dig förtröstar jag!

Gud, Du är alltid nära mig
Ingen förändring finns hos Dig!
Du är den samme igår och idag
Och i evighet!

Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund
Min klippa är Du, allsmäktig Gud
Jag ärar Dig

(sång av Mattias Martinson)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *