Låt oss

Uppmaningen Låt oss så börjar många bibelord eller finns i många bibelord.
Allt har sitt upphov och sin grund i Guds handlande med oss.

I begynnelsen skapade Gud oss människor till sin avbild. Fadern, Sonen och den Helige
Ande var alla representerade i skapelseprocessen.

1 Mos.1:26-27 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över
havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som
rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han
henne, till man och kvinna skapade han dem.

När vi ifrågasätter och ignorerar Guds plan och avsikt med oss människor förkastar vi
Herren själv. Konsekvenserna ser vi tydligt i vårt samhälle idag. Abortlagstiftningen,
partnerskapsfrågan, problem i skolan, psykisk ohälsa, brottslighet, missbruk,
falsk ekumenik, Israelfrågan etc. är några av resultaten.

Guds lösning på hela mänsklighetens problem finner vi i Bibeln.

Jes.1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är
blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull.

Utan omvändelse och pånyttfödelse blir kristendomen en själisk religion i likhet
med andra livsåskådningar. När kyrkan/församlingen blir politiskt korrekt finns
ingen plats för Guds Andes sanktion och Guds välsignelse för oss människor.

Hos.6:3 Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. 
Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som
ett vårregn som vattnar jorden.”

Både frälsning och förnyelse hör samman med att känna Kristus och hans
fullbordade verk på korset. Då får vi också längtan efter att gå vidare i vårt
kristna liv.

Hebr.6:1-2 Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och
föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda
gärningar och tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om de
dödas uppståndelse och evig dom.

Guds Ande vill hjälpa oss att:

Hebr.12:1-2 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga
bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt
i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman
och fullkomnare.
För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om
skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

Hebr.4:14-16 När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna,
Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst
som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt
liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få
barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Hebr.10:22-25 Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet, med
hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss orubbligt
hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge
akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte
överge våra sammankomster, så som några brukar göra, utan i stället uppmuntra
varandra, och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.

Hebr.12:28 När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma.
På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan, 

Ju mer vi vill leva för Jesus och tjäna honom kommer vi också att möta motstånd
och oförståelse. Det är en ständig “kamp” mellan det köttsliga och själiska å ena sidan
och levande kristendom å andra sidan.

Hebr.13:13-15 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära.
Här har vi ingen stad som består men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför
ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar
hans namn.

Tiden är kort och arbetet stort och därför är det viktigt att vi har himlens perspektiv
på våra liv och vår uppgift.

Rom.13:12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets
gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning.

1 Tess.5:6-8 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.
Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och
hoppet om frälsning som hjälm.

Gal.6:9-10 Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte
ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som
tillhör trons familj.

Inom en snar framtid kommer Jesus för att hämta sitt folk, sin brud. Låt oss göra oss redo,
varje dag, för att möta Honom! Vi får redan nu glädjas och jubla och ge Honom äran!

Upp.19:6-8 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, som bruset av väldiga vatten
och dånet av kraftig åska, och de sade: ”Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung.

Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud
har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i.” Linnet är de heligas rättfärdighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *