Ingen fördömelse

Jesu Kristi seger över döden och kraften i hans uppståndelse ger oss nytt liv
och frid. På grund av Jesus har fienden inte längre makt över oss. Men han kan
försöka anklaga oss för lögner och skuld från våra tidigare liv.

Men det är här vi står över djävulen och hans anklagelser genom att peka på
Jesu triumf. Fienden kan bara ha makt över oss om vi tillåter honom.
Men idag är dagen då vi kan förklara att hans lögner och fördömande är ineffektiva.

Det finns ingen fördömelse i Kristus Jesus! Tillrättavisa lögnens röster som försöker
slå ner dig på grund av dina tidigare misstag. Ta istället emot Jesu frid för ditt sinne
och hjärta.

Du är älskad. Du är accepterad. Du är ny! Du är inte dömd.

”Du kan stå inför Gud som om du vore Kristus eftersom Kristus stod inför Gud som
om han vore du.” (Charles Spurgeon)

”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi
i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.”
2 Kor.5:21

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Rom.8:1

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla,
hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?  
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.  
Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer,
den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger,
nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen,
vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom
honom som har älskat oss.  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar
eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,  
höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår Herre.” Rom.8:31-39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *