Välsignelsen

Välsignelsen sjungs av 154 nationer på 257 språk, förenade genom den helige Ande i en splittrad värld. Den här sången är ett fantastiskt vittnesbörd om att det finns enplats där vi alla är likadana, där ingen av oss kan skryta: det är vid korsets fot. Vår Herres KÄRLEK […]