Alltid älskad

Herre till dig får jag komma, komma precis som jag ärInför dig kan jag ingenting dölja, du vet varje tanke jag bärMen trots att du ser all min svaghet och vet att jag är ett av dina minsta barnfår jag komma ändå och jag vet det är så;under […]