Elden brinner än

Brinnande buske Vanlig buske brinner av helig eld utan att brinna upp, attraherar herden, som växt upp i palats och sett det mesta men aldrig en vanlig buske fylld av Gud. Busken blir nog som vanligt igen men inte herden. Elden fortsätter i honom, och han lämnar fåren […]

Honom förkunnar vi

Vår tid och vårt samhälle skiljer sig inte nämnvärt från tidigare generationers upplevelser då det gäller svårigheter av olika slag. Men när det gäller den andliga situationen såär det idag ett både djupare och bredare avfall och en tydlig stagnation. Våra kyrkor och samfund har upplevt en dokumenterad […]