Minns du sången

Ikväll när vi samlades till sång, Bibel och bön blev det en lite annorlunda samling.
Vi spelade nämligen in ett Minns du sången-möte med kända andliga sånger samt
välkända bibelord som lästes mellan sångerna. Detta ska vi sända på YouTube
sönd.7/6 kl.14.45
15.45. Välkommen att vara med då!

Vi delade många bibelord med varandra innan vi hade vår bönestund:

Ps.118:15-16 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor:” Herrens högra hand
gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting.”

Ps.96:2 Sjung för Herren,lova hans namn,kungör hans frälsning dag efter dag!

Ef.2:4-8, 19-22 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 
också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans
med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med
honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin
överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus.  Ty av nåden är ni frälsta
genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga
och tillhör Guds familj.  Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund,
där hörnstenen är Kristus Jesus själv.  Genom honom fogas hela byggnaden samman
och växer upp till ett heligt tempel i Herren.  I honom blir också ni uppbyggda
till en Guds boning genom Anden.

Jes.52:7-8 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen
och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion:
”Din Gud är konung!” Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall
med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion.

2 Kor.2:15-17 Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem
som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv.
Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord.
Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

Upp.1:15-18 Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst
lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun
gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.
När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand
på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande.
Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.


Jer.17:7-8 Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren
till sin förtröstan. Han är som ett trädplanterat vid vattenoch som sträcker ut sina rötter
till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer,dess löv är alltid gröna.Det blir inte
förskräckt om ett torrt år kommer,och det upphör aldrig att bära frukt.


Ps.28:6-7 Välsignad vare Herren,ty han har hört mina böner om nåd. 
Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp
och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.


2 Kor.4:16-18 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner,
förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt,
bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt,
men det osynliga är evigt.

Jes.40:31 Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.


Sak.8:20-23 Så säger Herren Sebaot: Än en gångskall folk komma hit, ja, många städers invånare.
Och de som bor i den ena staden skall gå till den andra och säga:”Låt oss gå och bönfalla
inför Herren och söka Herren Sebaot, jag själv skall också gå.” Ja, många folk
och mäktiga hednafolk skall kommaoch söka Herren Sebaoti Jerusalem,och de skall åkalla Herren.
Så säger Herren Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag
i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”


Apg.2:4-8, 11 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk,
allteftersom Anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män
från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket
uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de:
”Är de inte galileer, alla dessa som talar?  Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål?
vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar.”
————————————————————–

Nästa vecka fortsätter vi med bibelstudieserien om evangelierna, deras författare, budskap
samt tilltänkta mottagare. Vad betyder evangelierna för oss idag?

One thought on “Minns du sången

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *