Möte i Örnäsudden

I fjol just den här dagen hade vi glädjen att dela gemenskapen med vännerna
i Storvindelns fria församling då vi hade möte där. Det blev mycket sång, musik och vittnesbörd.

Våra vänner Wenche o Jon Smedseng från Mosjoen var med och Wenche gav oss
ett fint vittnesbörd från Ps.118 om tryggheten i Guds omsorg och hur viktigt det är att vi
har Guds Ord i våra hjärtan till tröst och vägledning.

Vi fick också lyssna till ett vittnesbörd om hur Guds plan blir fullbordad och hur allting
måste tjäna Guds syften. Speciellt lyftes Guds välsignelse fram genom Israel och Guds församling.

Vi läste från 4 Mos.22:1f om hur den hedniske profeten Bileam blev kallad  av Moabs kung Balak 
att förbanna Israel  men istället fick välsigna Israel på Guds uppdrag.

4 Mos.23:8-10   Guds välsignelse är starkare – ett avskilt folk
4 Mos.23:18-23 Guds välsignelse kan inte ändras
4 Mos.24:2-9     Guds välsignelse räcker till fler
4 Mos.24:14-18  Guds största välsignelse – Jesus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *