Vaksam och väntande

Jesus talade ofta om vad som skulle hända, om sin egen död och även uppståndelse.
Han berättade om tidens avslutning och hur människornas viktiga val avgör om man
får ett evigt liv eller en evig död.

Människorna omkring Jesus och även lärjungarna hade svårt att förstå vad Jesus menade,
därför att de inte ville förstå. Det tryggaste var om allt stämde med deras egna förutfattade meningar.

Är det inte så också idag? Människan vill inte ändra sin uppfattning och ta emot Bibelns budskap
om det som ska ske inom kort.

Om någon förkunnar tidstecknen, församlingens uppryckelse, vedermödan samt Jesu återkomst
och tusenårsriket då rycker man på axlarna och menar att det är fanatiskt.

Jesus visste vad som är i en människa, säger Bibeln, och han varnade gång på gång både
lärjungarna och människorna i allmänhet att vara vaksamma och väntande
så att de inte skulle bli överraskade.

Matt.25:13: Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Luk.12:35-37: Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som
väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom,
när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när
han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig
till bords och själv komma och betjäna dem.

Ef.6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. 
Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Kol.4:2 Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. 

Vi väntar ju Jesus som är vår Frälsare och Herre och den ende som kan rädda oss.
Skulle vi inte jubla och vara tacksamma då? Kanske är det dags för oss kristna att ta
Bibelns Ord och Jesu undervisning på allvar? Det är den största glädjen och tryggheten!

Mika 4:1-7 Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat
och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna.

Och alla folk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga:
”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus.
Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.”
Ty undervisningen skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem.

Han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land.
Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.

Var och en skall sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan,
ty så har Herren Sebaots mun talat.
Ty alla andra folk vandrar vart och ett i sin guds namn,
men vi, vi skall vandra i Herrens, vår Guds, namn, alltid och för evigt.

På den dagen, säger Herren, skall jag samla ihop de haltande
och föra samman dem som drivits bort och dem som jag låtit drabbas av olyckor.
Jag skall låta de haltande bli en kvarleva, och de som drivits långt bort ett mäktigt folk,
och Herren skall vara konung över dem på Sions berg,från nu och till evig tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *