Välkommen hem

I kvällens bönesamling passade vi på att sända vår sångstund live via Facebook.
Temat för sång och tal var: Välkommen! I en tid av isolering och ensamhet kan det
vara tryggt att höra att man är välkommen in i gemenskapen, först och främst med Gud
men även med andra troende.

Efter sångstunden fikade vi tillsammans och sedan delade vi olika bibelord med varandra
innan det var dags för bibelstudiet.

Vi fortsatte bibelstudie-serien om den Helige Ande med att se hur Anden verkade
i Nya Testamentet fram till Jesu uppståndelse.

Nästa gång läser vi om hur Anden verkade i den första församlingen.

Redan innan Jesus föddes i Betlehem var den Helige Ande verksam i flera människors liv.

Luk.1:13-15 Men ängeln sade till honom: ”Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd.
Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. 
Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse.
Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka,
och redan i moderlivet skall han (Johannes) bli uppfylld av den helige Ande.

Luk.1:30-35 Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 
Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom
hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike
skall aldrig få något slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske?
Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig,
och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 

Luk.1:41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv,
och hon blev uppfylld av den helige Ande.

Luk.1:67-68 Hans far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade
och sade:”Välsignad är Herren,Israels Gud,som har besökt och återlöstsitt folk.

Luk.2:25-28 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig
och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 
Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden,
förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet,
och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen,
tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:

Luk.2:36-38 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam.
Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var
jungfru, och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan
tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och
prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Luk.3:16 Johannes svarade dem allesammans: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en
som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar.
Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 

Jesus blev smord med den Helige Ande för sin tjänst som Frälsare och befriare.

Luk.3:21-22 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades
himlen och den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen
kom en röst: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”

Luk.4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden
omkring i öknen,

Luk.4:14 I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut
i hela trakten däromkring.  

Luk.4:18-21 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens
budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för
de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.
Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan
hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe
gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”

Apg.10:37-38 Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början
i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade:  hur Gud smorde Jesus
från Nasaret med den helige Andes kraft
, han som gick omkring och gjorde gott och
botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. 

Jesus talade om frälsning och pånyttfödelse och andeuppfyllelse genom den Helige Ande.

Joh.3:3-8 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt 
kan inte se Guds rike.” Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal?
Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade:
”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma
in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 
Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.  Vinden blåser vart den vill,
och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.
Så är det med var och en som är
född av Anden.”

Joh.7:37-39 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade:
”Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall
strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden,
som de skulle få som trodde på honom
. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten,
eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Fadern, Sonen och den Helige Ande är alla delaktiga i vår frälsning och förnyelse!

Tit.3:4-6 Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, 
frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av
sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 
som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. 

Forts. nästa gång om den Helige Andes verksamhet i den första församlingen.

 

One thought on “Välkommen hem

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *