Fars dag

Idag firar vi Fars dag i Sverige och Finland, Island, Estland och Norge.
I andra länder görs det vid olika datum under året.
Tanken att uppskatta våra fäder är att hedra dem för deras omsorg om oss.
Många har sina pappor i livet medan andra får minnas dem som inte längre finns kvar.

Som kristna har vi en Fader som är värd all vår tacksamhet och beundran.
Ef.3:14-15 Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter
i himlen och på jorden har sitt namn.
 

Jes.64:8 Men Herre, du är vår Fader. Vi är leret, och du är den som danat oss, vi är alla
verk av din hand.

Vår Fader har inte endast skapat oss utan han har också återlöst oss, frälst oss
genom Jesus Kristus.
Jes.63:16b Men du, Herre, är vår Fader. Vår Återlösare av evighet är ditt namn.

Berättelsen i Luk.15:11-32 är en fantastisk berättelse och liknelse om hur vår
himmelske Fader visar sin kärlek och förlåtelse när vi kommer till honom.
Luk.15:17-24 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har
inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far
och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd
att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far.
Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom.
Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom.
 Sonen sade
till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas
din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram den bästa dräkten och
klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter! Och hämta den
gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har
fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen.
Och festen började.

Jesus ber (i Joh.kap.17) till vår himmelske Fader om beskydd, helgelse, härlighet och kärlek.
Joh.17:11  Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig.
Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. 


Joh.17:15 Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

Joh.17:17-19  Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen,
så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.

Joh.17:22-23 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett,
liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett.
Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

Joh.17:26 Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek
som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem.”

Vi får vara trygga i Faderns kärlek och omsorg varje dag och veta att Han alltid är hos oss
Joh.10:28-30 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen
skall rycka dem ur min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen
kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *