Frihet och glädje

Ännu en gång hade vi möjlighet att samlas för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.
Vi sände dessutom två sångstunder live på Facebook och temat denna gång var ”Frihet och Glädje”.

Vi fikade tillsammans och delade många bibelord med varandra innan vi gick över till bibelstudiet.
Därefter bad vi för alla böneämnen som vi har och tackade för de bönesvar som vi hittills fått.

Bibelstudiet ikväll är del 3 i serien om den Helige Ande.
När Jesus dött på korset och uppstått kom han till sina lärjungar innan himmelsfärden.
Han talade med dem och undervisade om det uppdrag som han gett dem att gå ut i hela
världen och sprida det glada budskapet till alla.
Som hjälp skulle de få den Helige Ande och därför fick de besked om att vänta i Jerusalem
tills den Helige Ande skulle komma över dem.

Jesu undervisning om den Helige Ande och hans uppgift:
Joh.14:16-17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid
skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte
och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 

Joh.14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh.15:26  När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande,
som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. 

Joh.16:7-15 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte
går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 
Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 
om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 
om dom, ty denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte
bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen.
Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna
för er vad som kommer att ske
Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han
ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av
det som är mitt och förkunna för er.

När Jesus farit tillbaka till himlen samlades lärjungarna i bön och förväntan.
Apg.2:1-4 När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från
himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 
Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 
Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden
ingav dem att tala.

Lärjungarna som alla övergett Jesus i Getsemane och gömt sig bakom låsta dörrar av rädsla
steg nu fram frimodiga och förkunnade att Jesus är den enda vägen till frälsning.

Apg.2:14 Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem:
”Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta, och lyssna nu på mina ord.
 
v.22-24 Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig
till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt
ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad,
och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. 
Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han
skulle behållas av döden.
v.36-41 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud
gjort både till Herre och Messias.” När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem,
och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” 
Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder
blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn
och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.” 
Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem:
”Låt er frälsas från detta bortvända släkte.” 
De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen
med omkring tre tusen.

Detta var början på en mäktig väckelse men även förföljelse. I sig själva kunde lärjungarna
inte åstadkomma det men genom den Helige Andes kraft, inspiration och ledning blev
evangelisation och sedermera mission en livsstil för alla lärjungarna.

 Apg.8:1-4 Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem,
och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.  Några gudfruktiga
män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. Men Saulus försökte utplåna
församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och
lät sätta dem i fängelse.
De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. 

Församlingar bildades på plats efter plats och tecken och under åtföljde förkunnelsen om Jesus.
Apostlagärningarna skulle egentligen heta ”den helige Andes gärningar genom lärjungarna”.
Mark.16:19-20Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och
satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Den Helige Andes gåvor och tjänster var något naturligt i lärjungarnas liv och inte
förbehållet ledarna i den första församlingen eller enbart de judiska lärjungarna.
Guds Ande var given till ”allt kött”.
Joel 2:28

Nya Testamentet blev skrivet och genom det har vi, sena tiders kristna, fått del av Jesu liv och undervisning,
apostlarnas förkunnelse och den Helige Andes verk genom den första församlingens tid.

I nästa studium ska vi se hur den Helige Ande vill verka idag ibland oss.

One thought on “Frihet och glädje

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *