Domens dag

Fruktar du den dagen? Du behöver inte göra det om du tror på Jesus Kristus och vad han
gjorde för dig på Golgata kors. ”Kristus gjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet,
han avvände vårt elände för båd´ tid och evighet”

Joh.5:22-24 Jesus sade: ”Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen,
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern.
Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.
Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig,
han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.”


Rom.5:15-19 Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall,
så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd,
Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en endas synd.
Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse, men gåvan kom efter mångas överträdelser
och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende,
hur mycket mer ska då inte de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva
få regera i liv genom den ende, Jesus Kristus? Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse
för alla människor, så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor. 
Liksom de många stod som syndare genom en enda människas olydnad, så ska också de många
stå som rättfärdiga genom den endes lydnad.

Rom.5:9-10 När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod,
hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?
För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död,
hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?

1 Thess 5:9 Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen
utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

1 Thess 1:10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda:
Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.

1 Joh.4:17-19 Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag.
För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken,
utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff.
Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. 

Fil.2:5-11 Var så till sinnes som Kristus Jesus var:
Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten
med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv
och tog en tjänares gestalt och blev människan lik.
När han till det yttre hade blivit som en människa,
ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden –
döden på korset.
Därför har Gud också upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren,
Gud Fadern till ära
.

”Döden skrämmer mig ej mera
ty dess udd bröt Kristus av
Gud lät sonen triumfera
över synd och död och grav
Domen fruktar jag väl stort
eftersom jag illa gjort
Men den trösten jag ej glömmer
att min broder Jesus dömer”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *