Jesus kom och kommer

Vi är så tacksamma för att få samlas till sång, Bibel och bön varje vecka.
De senaste veckorna har vi dessutom kunnat sända sånger och vittnesbörd live via Facebook.
På så sätt når vi många med det glada och uppmuntrande budskapet om Jesus.

Ikväll har sånger och tal haft som tema: Jesus kom och kommer!

Sångstund del 1
Sångstund del 2

Efter sångstunderna och fikapausen så fick vi via telefon personliga hälsningar
från en syster i Herren som ber för oss och ger oss uppmuntran på många sätt.
Sedan delade vi bibelord med varandra och bad för alla böneämnen samt tackade Gud
för alla bönesvar vi också fått.

Dessa bibelord läste vi:
Ps.118:15-16 Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft.

Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag!

1 Kor.15:57-58 Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!
Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren.
Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves

Ps.32:6-8 Därför ska alla trogna be till dig medan du går att finna. Om väldiga vattenfloder
kommer ska de inte nå dem. Du är mitt beskydd, du bevarar mig från nöd, du omger mig
med frälsningens jubel. Sela Jag vill lära dig och undervisa digom den väg du ska vandra
jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ps.33:1-12, Jubla i Herren, ni rättfärdiga! De ärligas lovsång är skön. Tacka Herren 
med harpa, sjung hans lov med tiosträngad lyra. Sjung till honom en ny sång, spela vackert
med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet
och rätt,jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom  Herrens ord, hela dess här
genom hans muns ande. Han samlar havets vattensom i en hög, han lägger djupen i förvaringsrum. 
Hela jorden ska frukta Herren,alla som bor i världen ska bäva för honom, för han sade
och det blev till, han befallde och det stod där Herren gör hednafolkens planer om intet,
han gäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte. 
Saligt är det folk som har Herren till sin Gud, det folk han har utvalt till sin arvedel.
v.20-22 Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta,
vi förtröstar på hans heliga namn. Låt din nåd vila över oss, Herre! Vi sätter vårt hopp till dig.

1 Petr.1:18-19 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev
friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod,
som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 

2 thoughts on “Jesus kom och kommer

  1. Ord av tröst.o uppmuntran
    Jag är så tacksam för ett underbart bönesvar.och få känna tryggheten i Jesus.
    Hur livet än skiftar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *