Minns du sången om himlen

Ännu en gång kunde vi ha en livesändning från Aktiviteten i Storuman.
Denna gång handlade sångerna och bibelorden om himlen.

Upp 4:1
Därefter såg jag, och se, en dörr stod öppen i himlen,
och den röst jag först hade hört tala till mig,
som en basun, sade: ”Kom hit upp, så skall jag visa dig
vad som måste ske härefter.”

Upp 7:9
Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna,
av alla folkslag och stammar och länder och språk.
De stod inför tronen och inför Lammet,
klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.

Upp 7:10
Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen, och Lammet.”

Upp 19:6
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara,
lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska,
och de sade:”Halleluja! Herren vår Gud,
den Allsmäktige, har blivit konung.

Upp 19:7
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo

2 Kor 5:1-2
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad
från Gud, en boning som inte är gjord med händer,
en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält,
suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår
himmelska boning,

2 Kor 5:3-4
ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.
Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda,
för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet.

2 Korintierbrevet 5:5-7
Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden
som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta
från Herren så länge vi är hemma i kroppen.
Ty vi lever här i tro, utan att se.

Luk 23:42-43
Och han sade:
”Jesus, tänk på mig,
när du kommer till ditt rike.”
Jesus svarade:
”Amen säger jag dig:
I dag skall du vara med mig
i paradiset.”

Luk 15:7
Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare
som omvänder sig inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.

Joh 14:1-2
Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum
Om det inte vore så, skulle jag då
ha sagt er att jag går bort
för att bereda plats åt er?

Joh 14:3
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.

Joh 14:6
Jesus sade till honom:
”Jag är vägen och sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Ty den första himlen och den första jorden
hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

Upp 21:2
Och jag såg den heliga staden,
det nya Jerusalem,
komma ner från himlen,
från Gud, redo som en brud,
som är smyckad för sin brudgum.

Upp 21:3
Och jag hörde en stark röst
från tronen säga:
”Se, nu står Guds tabernakel
bland människorna,
och han skall bo hos dem
och de skall vara hans folk,
och Gud själv skall vara hos dem.

Upp 21:4
Och han skall torka
alla tårar från deras ögon.
Döden skall inte finnas mer
och ingen sorg och ingen gråt
och ingen plåga.
Ty det som förr var är borta.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *