Komma försent

Har du läst i Bibeln om hur systrarna Marta o Maria sände bud till Jesus ang.
sin bror Lasarus situation? ( Joh.11:1-44) Bibeln säger tydligt att de var Jesu vänner
men ändå dröjde Jesus med att komma till deras hjälp så länge att det mänskligt
sett var försent.

Tänk så många gånger vi också får uppleva detta och förtvivlade säger som Marta
och Maria: ”Om du hade varit här så hade detta inte skett”.

Vårt tidsperspektiv och Guds är sällan detsamma, men ett vet vi: Gud har en bättre
överblick än vi. Han älskar oss och vill vårt eviga väl.
Därför kan vi ta till oss orden
i Hebr.10:23 ”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett
oss löftet är trofast”.

Vi är Guds älskade barn och Jesus säger att vi är hans vänner: ”Jag kallar er inte längre
tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag
har hört av min Fader har jag låtit er veta”. Joh.15:15
På ett annat ställe står det: ”Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt håller fast
vid vår första tillförsikt”. Hebr.3:14

Jesus kom inte försent till Marta o Maria och han kommer inte försent till oss heller, även
om vi inte kan se det eller förstå det nu.

Vi får lita på att Han förstår och förmår hjälpa och svara på våra böner, i rätt tid!

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens
för att ge er en framtid och ett hopp.  Jer.29:11

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket
som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar
högre än era tankar. Jes.55:8-9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *