Ändens tid – avfallets tid

Bibelstudium av Anita Grantinger

ÄNDENS TID – AVFALLETS TID

Alla är väl överens om att vi lever i en mycket speciell tid. När vi tycker så, är det väl kanske
närmast Corona-pandemin vi syftar på, men jag vill hänvisa till något mycket större och djupare.   
Bibeln talar om tidens slut eller ändens tid och syftar på den tidsepok som ska äga rum strax
innan Jesus kommer åter.

Lärjungarna frågade Jesus  /Matt. 24:3/: ”Säg oss: När ska det ske?  Och vad blir tecknet
på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Trots att de inte hade samma tidsperspektiv
som vi, så hade de klart för sig att det kommer att ske.

Under väckelsetider i kyrkohistorien har det varit ett väldigt aktuellt ämne. Det visar sig att Bibeln
talar väldigt ofta om detta i olika profetior i hela Bibeln.  Jesu igenkommande talas det mest om,

näst försoningen, i hela Bibeln. Trots detta kan man fråga: När hörde du en predikan i detta ämne
senast? Någon erinrade sig att det var 60 år sedan, en annan svarade 30 år.

Här kommer några exempel, från vår tid, på de tidstecken som lärjungarna fick som svar på sin
fråga:  

MORALUPPLÖSNING                                                                                                                                       
/2 Tim. 3:1-5/ Kriminaliteten, rånen och våldet ökar ständigt och går allt längre ner i åldrarna.         
Sedan kristendomsundervisningen togs bort i skolan har barnen aldrig fått lära sig ens
”10 Guds bud” eller vem Jesus verkligen är. Utan att ha kristna föräldrar vet inte ungdomarna
vad kristendom är. Eftersom de upplever tomhet i sitt inre behöver de i stället söka sig till  
droger och okulta fenomen. Detta borde vara en utmaning för den kristna församlingen,
/Rom. 1:21-32/.                                                                      
Idag har vi fått flera kön. Barnen, ända ner i förskolan får inte säga pojke och flicka, utan får
lära sig att känna efter vad de vill vara och vilka leksaker de vill leka med. Alla barn får inte
växa upp med en mamma och pappa, utan somliga får i stället två mammor eller två pappor,
som är gifta med varandra eller är sambo. På Noas tid var det tydligen också tillåtet, enligt lag,
med samkönade äktenskap, /Matt. 24:37-38/.

Naturkatastrofer har alltid inträffat, men nu hör vi ofta, i massmedia, att det är det värsta, mest
omfattande och mera frekvent  än tidigare i historien.                                                                                                                      
Krig och förberedelser till krig pågår, därför gör man försök till upprustning, även i Sverige.
Nya och farligare förstörelsevapen tillverkas i olika delar av världen, /Matt. 24:6-8/.

Under tiden som detta sker framför våra ögon är kristenheten i Sverige försvagad. Enligt statistik
upphör en församling i veckan.  Ett mindre antal bildas. Alla församlingar vill växa, men det blir
oftare tillbakagång. Vad beror det på? Somliga tror att det hjälper att ta bort ”trösklarna” och
”höja taket.” Ändå kommer det inte flera till kyrkan utom vid vissa populära program.

I Apostlagärningarna Kap. 2, kan vi läsa om hur det var när den första församlingen föddes
i Jerusalem. Efter aposteln Petrus predikan var människor berörda och frågade: ”Vad ska vi göra?”
Svaret finns i       /Apg. 2:37-40/. Hur ofta får vi det svaret idag på samma fråga?.

OMVÄNDELSE OCH PÅNYTTFÖDELSE                                                                                       
/Rom. 3:23, 1 Joh.1:8-9, Joh. 3: 1-10/.

HELGELSE                                                                                                                                 
/Matt. 5:13-16, Rom. 12:1-2, 1 Tess. 4:7-8/.

DEN HELIGE ANDES UPPFYLLELSE OCH KRAFT                                     
/Apg. 19:1-7, 1 Kor. 12:12-13, Ef. 4:11-13, Gal. 5:16-22/.

Detta är EVANGELIUM, som är den enda motkraft mot alla nedbrytande krafter i samhället.
Kan man kalla vår tid för avfallets tid? Pröva det själv mot Bibelns Ord! Jesus frågar:                   
”Ska människosonen finna tro på jorden när han kommer?”

Glöm inte: Luk. 21:28:  ”MEN NÄR DET HÄR BÖRJAR HÄNDA, SÅ RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA
HUVUDEN, FÖR ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG!”