Enheten i Kristus

Man kan lätt konstatera att kristenheten är mera splittrad idag än någonsin.
När jag talat om detta tidigare har man sagt att vi kan aldrig nå fullständig enhet.

Låt oss då se vad Guds Ord säger. Finns det någon möjlighet till sann enhet?
Vi kan hämta 2 bilder ur Den heliga skrift. Den ena är en liknelse som Jesus framställer
och den andra en bild som aposteln Paulus använder.

1) Läs Joh. 15:1-8. Vinstocken har ju nästan ingen stam, men mycket grenar, som
når hur långt som helst. Saven från vinstocken går så ut till minsta slinga, så länge
den har förbindelse med vinstocken.  Men om någon gren blir avbruten så vissnar
den och frukten uteblir. Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna.” Så brer vi ut
oss också åt olika håll och finns på olika ställen och kan få vara redskap. ”OM NI
FÖRBLIR I MIG OCH MINA ORD FÖRBLIR I ER” säger Jesus, ”DÅ BÄR NI RIK FRUKT,
UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA.”

Innan Jesus for tillbaka till himlen gav han oss ett löfte att sända HJÄLPAREN,
DEN HELIGE ANDE, Joh. 14:26, 16:7-11. Därför kan vi be om den helige Andes ljus
över Ordet, i stället för att fastna i teologiska spekulationer. Alltså när vi lever i och
genom Guds Ord är vi förankrade i Kristus och grenar i samma träd. TALA OM ENHET.

2) Rom. 12:4-5, 9-10, 16-18. Här liknas vi vid  Kristi kropp. Vi vet alla hur känslig kroppen
är om någon del blir skadad, så gör det ont i hela kroppen. Alla lemmar är beroende av
varandra och fungerar tillsammans. Så är vi ämnade att vara lemmar i Herrens tjänst för
varandra och världen. TALA OM ENHET. Kristus är då huvudet för sin kropp. Ef. 4:1-3, 11-15.
Vi vet hur viktigt det är att förbindelsen mellan hjärnan och övriga kroppen är intakt.
Om inte alla reflexer, som kommer från hjärnan, når fram till alla kroppsdelar blir det kaos
i kroppen, spastiska rörelser eller total förlamning.

VAD INNEBÄR DÅ DETTA I VERKLIGHETEN? Finns det en möjlighet till enhet för oss likt ett
träd eller en kropp? Bibelns svar är ja, men den visar bara på EN möjlighet: att förbli i Kristus
som själv är Ordet. Där får vi hämta kraften och ljuset i alla situationer.
Inga diskussioner och kompromisser leder till enhet. Lösningen är inte ekumeniska
organisationer eller att slå ihop församlingar och samfund. Om vi är oliktänkande är det endast
bönen och Ordet som kan smälta oss samman. Läs Rom. 12:1-5. Om vi helt anpassar våra tankar
efter ett sekulariserat samhälle eller framhåller att man i församlingen har frihet att  tycka, tänka,
tro och leva som man själv känner för så når vi aldrig någon Andens enhet. Vi behöver allt mer
lära oss Guds tankar, som är kärlek men också helighet. Bibeln ger oss klara levnadsregler och
beskriver tydligt vad synd är och nämner det vid sitt rätta namn. Vi är olika personligheter och
har olika egenskaper, men när vi är redo att ge upp våra egoistiska och själiska tankemönster,
kan vi GENOM BÖNEN OCH ORDET NÅ ENHET, GENOM DEN HELIGE ANDE.

VARFÖR ÄR DETTA SÅ VIKTIGT?                                                                                                                                        
1) För att vi ska kunna fungera som kristna i en ond värld, för att få bönesvar, Joh. 15:7
och bära Andens frukter Gal.5:22-25.                                                                                                              
2) För att vara trovärdiga gent emot världen Joh. 17:21-23, genom vårt sätt att tala och leva,
och därmed presentera Kristus.    

Gud välsigne dig på din vandring tillsammans med Jesus!