Guds rike

Något som vi kanske inte alltid tänker på och lever i är att vi som kristna tillhör ett
annat rike. När vi blev födda på nytt blev vi också medborgare i Guds rike.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.
1 Pet 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet
har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Detta rike är både här och nu samt ett kommande rike.
Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid
och glädje i den helige Ande.

1 Kor 4:20 Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft.
Ef 2:19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans
med de heliga och tillhör Guds familj.

Det är både en uppmuntran, styrka och inspiration för oss att tänka på i vardagens
kamp och prövningar.

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”
Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Samtidigt får vi, i vår väntan på att Guds rike ska bli helt synligt, tjäna Honom med de
gåvor och de uppgifter han gett oss.

Hebr 12:28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud
efter hans vilja
, med vördnad och fruktan.

Fil 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus
som Frälsare.

1 Tess.1:9-10 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud,
bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från

himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den
kommande vredesdomen.

Vi lever i den här världen ännu men våra hjärtan och sinnen får vara vända mot himlen.
Det är inte lång tid kvar, Jesus kommer snart och hämtar sitt folk. Låt oss leva för Jesus

medan vi väntar!

Fil.3:12-14 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter
att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag
redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot
det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen
i Kristus Jesus.

2 Pet 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Vilken dag det skall bli!