Guds rike del 1

Bibelstudium av Anita Grantinger

VAR ÄR GUDS RIKE ?

När vi hör uttrycket Guds rike eller himmelriket är det kanske själva himlen,
som vi först associerar till. Den kan vi läsa mycket om särskilt i Uppenbarelseboken.  
Men när Jesus talar om ”Guds rike” och att ”Himmelriket är nära”, får det genast
ett vidare perspektiv.

VAD ÄR GUDS RIKE

GUDS RIKE är huvudbegreppet i Jesu förkunnelse. Han nämner det ofta och uppmanar
sina lärjungar att predika: ”Himmelriket är nära”,/Matt. 4:17, Mark.1:14-15/.
Jesus menade att evangelium, det glada budskapet om frälsning skulle börja att förkunnas.
Han bekräftar att Guds rike, har kommit till jorden genom hans förkunnelse, läkedomsunder
/Matt. 4:23/ och befrielse från onda andar osv. /Luk. 10:18/.

I det gamla Israel var det självklart att Gud var folkets konung, /2 Mos. 15:18/. Så småningom
framkom det att de ville, likt alla andra folk, ha en kung. I /1 Samuelsbokens 8:e kap/
beskrivs situationen, hur profeten Samuel hade blivit gammal och hur hans söner inte
vandrade på Guds vägar, vers 1-3. Folket begärde att Samuel skulle be till Gud att de
skulle få en kung. Det var inget bra förslag, men Gud tillät det. Samtidigt fick de veta
vad det skulle komma att innebära. Läs gärna hela kapitlet.

 Även sedan konungadömet hade införts var ändå Herren folkets egentlige härskare
och kungen hans ställföreträdare. Så småningom framkom det att Guds rike inte skulle
omfatta enbart Israels folk och land, utan alla folk och länder och ett rike som varar
för evigt, /Ps. 103:19, 145:13/.

De ord som i våra svenska bibelöversättningar är översatta till GUDS RIKE har främst
en abstrakt betydelse och borde helst översättas med konungavälde och konungsligt
herradöme. Guds rike är öppet för alla människor, pga. Jesu försoningsverk på Golgata,
hans uppståndelse och andeutgjutelse, /Apg. 2:38-39/, samt Satans totala nederlag,
/Kol. 2:15/. Guds rike är av himmelsk art och karaktär och kommer från himlen till jorden
som en förlösande verklighet, ett evigt rike, /Dan. 2:44/.

GUDS RIKE NÄRVARANDE

När Jesus gick omkring och förkunnade evangeliet om riket fick han flera gånger frågan
om Guds rike, när det skulle komma och var det fanns, /Luk. 17:20-21/. Han försökte förklara
att det var inget geografiskt område, som man kunde lokalisera, men som ändå fanns ibland
dem, inom räckhåll. Pilatus var förbryllad över att folket kallade Jesus Kung. Och Jesus måste
förklara att hans rike är inte ett jordiskt rike,/Joh. 18:36-37/.

En gång bad lärjungarna att Jesus skulle lära dem att be,/Luk. 11:1/. Han gav dem en mönsterbön
som ofta beds i våra kyrkor varje söndag. Hela bönen finns i /Matt. 6:6-13/. De flesta kan den
utantill och risken är  alltid, när något bedes för att det hör till liturgin, att det blir slentrian
och man slutar tänka på vad man egentligen ber om.
Jag tänker nu speciellt på vad vers 10 innebär:

 ”Låt ditt rike komma!”                          
Var är detta Guds rike som vi ber ska komma? GUDS RIKE ÄR ENBART DÄR JESUS FÅR REGERA
OCH VARA KUNG!
Så om Jesus får vara Herre i våra liv tillhör vi alltså Guds rike, / Kol. 1:13-14/.                                                                                                                                   
Det vi egentligen ber om är alltså:

1) att Jesus ska vara Herre i oss och ibland oss och att människor ska få lära känna honom,
genom våra liv och vårt vittnesbörd, /Rom. 14:8, Matt. 28:18-20/.

 2) att människor blir befriade från allt mörker som kan binda dem t. ex. bitterhet, ilska,
besvikelse, fruktan, tvivel, ovänskap, missbruk mm. och få uppleva frihet och glädje och
få sprida Kristi kärlek,/Gal.5:16-26, Mark. 16:17/.

3) att vi ständigt ska  kunna umgås med Gud och höra honom tala,   /1 Tess. 5:16-18/.

4) att vi ska bota sjuka, /Matt. 10:7-8, Joh. 14:12/.

 ”Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.”                                                                          

Det vi egentligen ber om är alltså:                        

1) att Guds vilja ska få ske i våra liv och i vår omgivning, /Rom. 12:1-2/.

2) att Guds godhet och kärlek ska råda i oss och vår omgivning,  /Gal. 5:22-23/.

3) glädje, harmoni och fred i stället för strid och krig, /Rom. 14:17, Ef. 4:3/.

4) ingen sjukdom, fattigdom och nöd, /Upp.7:16-17/.

Bibelstudiets forts. följer…