Guds rike del 2

Bibelstudium av Anita Grantinger

BESKRIVNING AV GUDS RIKE

Jesus beskriver och förklarar ofta Guds rike i jordnära liknelser.  I/Mark.4:30-32/
liknar Jesus Guds rike vid ett senapskorn. Det är ju något värt att meditera över.
Det lilla, till synes obetydliga, fröet ska bli något stort, till mångas nytta och glädje.  

Ja, vi kan konstatera att när Guds rike kom till jorden började det blygsamt, med ett
oskyldigt barn som togs emot i ett stall och lades i en krubba. Budskapet spreds av
12 enkla män som sedan ökade snabbt i antal. På pingstdagen blev det 3000 och
Guds rike har sedan dess revolutionerat en hel värld, hittills i över 2000 år.

I /Matt. 13:44-46/, talar Jesus om en skatt och en dyrbar pärla och hur den som fann
skatten och den som fann pärlan sålde allt vad de ägde och köpte dem.

Det är faktiskt många som mött Jesus och blivit medborgare i hans rike som har måst
offra allt, därför att de funnit att det är det viktigaste i livet. Somliga har blivit utstötta
från sin familj, andra har blivit fängslade och torterade, andra dödade. Detta sker dagligen
också i vår tid. Men det de upplevt genom Jesus Kristus gör att de är redo att ge sitt liv
i trohet mot honom, ex. /Matt. 10: 37-39,Hebr. 11:32-38/.

I/Matt. 13:47-51/ talar Jesus om fisknät, som kastas i sjön. När det blivit fullt drar fiskaren
upp det. Sedan sätter han sig och sorterar bytet. De fina fiskarna behåller han och de
dåliga kastar han tillbaka i sjön.

Jesus har en mycket allvarlig tillämpning på denna liknelse. Det handlar om hur Herren
själv vid tidens slut ska skilja de orättfärdiga från de rättfärdiga. De rättfärdiga är de som
tagit emot förlåtelse  genom Jesu försoning, Det första  sker när Jesus kommer på skyn
och hämtar dem som tillhör honom, /Mark. 13:26-27/ och sedan på domens dag, /Matt. 25:31-46/.  

GUDS RIKES LAG

Skapelsen och naturen som vi lever i har sina lagar, som vi inte kan förneka eller trotsa.
Varje rike här på jorden har ju sina lagar, även om de ofta är bristfälliga och kan överskridas.
Hur är det då med Guds rike, har det också lagar?

Ja, men Guds rikes lagar präglas inte av tvång och och krav, utan heter KÄRLEK. Jesus förklarar
själv att han belastar ingen, /Matt. 11:28-30/. Andra religioner lägger en massa tunga ok
på folks axlar, förpliktelser som de måste fullfölja för att en gång nå målet. Men efter som
Jesus har tagit vår skuld på sig, genom sin död på korset och sin uppståndelse, så har vi bara
att ta emot NÅD. Det är bara viktigt att vi tar emot hans erbjudande. 

Det handlar om att ta emot i tro. Men varför är det så svårt? Ja, det har jag frågat mig många
gånger. Jesus säger: ”Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Det är lättare för
en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” /Matt. 19:23-24/. 
Det går väl an, i och för sig, att vara rik, men rikedomen  blir så  lätt en avgud, /1 Tim.6:10/
och då har man svikit sin trohet emot Jesus. När Jesus gick omkring här på jorden och kallade
sina lärjungar sa han:”FÖLJ MIG!” Så säger han också till oss idag,  /Matt. 16:24-25/. 
Den självförnekelsen leder till självförverkligande.

Det bästa val en människa kan göra är att prioritera Jesus, /Matt 6.31/.Vi lever nu i orostider,
många lever i fruktan för framtiden och hittar ingen fast punkt i tillvaron. Hela världen skakar
just nu. Jag vet om ett rike som väntar på oss alla som inte kan skaka, /Hebr.12:28/.  
Det riket är närmare oss än vi kan ana, om vi vill ingå i det.   

God fortsättning med din bibelläsning!!!

Anita Grantinger