Kampen i andevärlden del 2

Bibelstudium i 3 delar, av Anita Grantinger

Vi, som Jesu efterföljare, har sedan syndafallets dager en andlig kamp att utkämpa
Det starkaste som vi har att kämpa emot kommer från tre olika fronter nämligen:
DJÄVULEN, VÄRLDEN OCH VÅRT EGET KÖTT.

Vi lever i en tid när väldiga makter strider om människorna, mer än någonsin.
Också det är ett tidstecken som visar oss att vi lever i ändens tid, /2 Tim. 3:1-5/.

DEL 2. VÄRLDEN

Vi lever i ett samhälle som är avkristnat, men inte så sekulariserat, utan pluralistiskt.
Här finns många kulturer och religioner. Det visar sig att även hos de mest materialistiska
finns ett inre tomrum, som inte kan tillfredsställas med prylar, hur mycket man än skaffar
sig, /1 Tim. 6:9-10, 17/. Vi är ju skapade med ett gudsbehov. Det heter ju att: ”Människan
är obotligt religiös.”

Frågan är hur det kommer sig att hela 30 % av svenskarna är mer eller mindre anhängare
av New age – rörelsen? Det är en paraplyrörelse som innefattar alla ockulta fenomen.
Det finns en nyfikenhet på allt övernaturligt trots att man flyr kristendomen. Sådant har
funnits i alla tider. Redan i /3 Mos. 19:26, 5 Mos. 18:10-14/ varnas det för det ockulta.
Vi kan också läsa om hur apostlarna fick kämpa mot sådant på olika platser, t. ex./Apg. 16:16-18/.

Många människor som egentligen har allt de behöver och mycket mer söker efter en
inre tillfredsställelse. Jesus vill man inte ha med att göra. Han kräver ett ställningstagande.
Det nutidsmänniskan längtar efter är att få göra det de känner för. Trots att man är både
intelligent och välutbildad inser man inte att livet har sina villkor. Man kan resa vart som
helst och betala ur mycket som helst i sitt sökande. Det kan kännas bra tillfälligt men
leder rakt in i mörker och personlig katastrof, /Joh. 3:19-20/.

En annan katastrof är att Sveriges kristenhet har smittats av världens tänkesätt och levnadssätt. Massmedia hjälper oss att hänga med i den allmänna livsstilen. Dessutom har man börjat
tumma på Bibelordets sanningar, som att de inte gäller längre. Man tror mera på vetenskapen,
vilken kan vända upp och ner på allt och som ständigt ändrar sig genom forskning,
/Rom.12:1-2, 1 Petr. 1:14-16/.

Om kyrkorna hade fungerat enligt mönsterbilden från den första kristna tiden hade vi haft
övertaget i den andliga striden, /Apg. 2:12-17, 42-47/. Idag förekommer även inslag av
hedniska fenomen också i den kristna verksamheten. Mörkrets makter får därför allt större makt.
Nu uppstår det bönerörelser i olika delar av vårt land, men oftast utanför den etablerade
kristenheten.

FÖRFÖLJELSE har det bibeltrogna väckelsefolket fått utstå alltifrån den första kristna tiden
och pågår fortfarande. Om vi ser ut över vår värld idag är det många som blir plågade, fängslade, torterade och dödade, för sin kristna tro. Det märkliga är att i dessa länder är det väckelse
så att många flera blir kristna än där det är tillåtet, /Rom. 8:18, Hebr. 11:32-39/.

Vi kan även i Sverige idag få ett motstånd från regeringshåll, genom förbud av all kristen
påverkan i skolor och arbetsplatser. Förföljelsen kan komma även från kyrkligt håll om någon
väckelse och andeutgjutelse blir verklighet på någon plats, blir ofta motarbetade och kan få
erfara motstånd t. o. m. från sin egen församling. Det är ju faktiskt kristuslidande, /Joh 1:11-12,
1 Petr. 4:12-14/.