Kampen i andevärlden del 3

Bibelstudium i 3 delar av Anita Grantinger

Vi, som Jesu efterföljare, har sedan syndafallets dager en andlig kamp att utkämpa
Det starkaste som vi har att kämpa emot kommer från tre olika fronter nämligen:
DJÄVULEN, VÄRLDEN OCH VÅRT EGET KÖTT.

Vi lever i en tid när väldiga makter strider om människorna, mer än någonsin.
Också det är ett tidstecken som visar oss att vi lever i ändens tid, /2 Tim. 3:1-5/.

DEL 3. VÅRT EGET KÖTT

Efter syndafallet fick vi människor en fallen natur, som gör att vi lätt faller för frestelser.
Att bli frestad är aldrig synd, bara att falla för frestelsen. Aposteln Jakob förklarar hur
det kommer sig att vi frestas, /Jak. 1:13-15/. Begäret lockar till det som

vi är svaga för. Under livets gång lär vi känna oss själva och vet vad det gäller och får
be om nåd och kraft att stå emot.

Min tolkning av Bibelordet är att vi människor är tre-dimensionerade och består av
ande, själ och kropp, /1 Tess 5:23/. KROPPEN är vi alla medvetna om och att den har
5 sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

SJÄLEN är bärare av känsla, tanke-förstånd och vilja, själva personligheten. ANDEN är
den del av oss med vilken vi kan ha kontakt med Gud. Dessa tre utgör en enhet = människa.
Den icke pånyttfödda människan är andligen död d.v.s. har ingen kontakt med Gud,
även om hon lever ett vanligt mänskligt liv. Den moderna psykologin har inte fattat att
vi har en ande. Därför sysslar de bara med själen – psyket.

Sedan talar Bibeln mycket om att vi har ett kött och vad är det? Vi kan säga att det är det
mänskliga hos oss. Med vår kropp och vår själ kan vi inte ha kontakt med Gud. Vi kan
ibland tycka att vi känner Guds närvaro, men det jag kallar för upplevelse. Det är något
djupare än bara känsla,( men kan ibland kännas i hela kroppen). När Jesus blev människa
heter det i /Joh.1:14/ att han blev kött.

Aposteln Paulus förklarar skillnaden mellan köttet och anden, /Rom. 8:5-11/. När vi rör oss
här i livet, så är det själen, alltså vår känsla, vilja och vårt förstånd som tar ställning till och
fattar beslut efter vad vi hör, ser och känner genom våra sinnen. Om vi helt och hållet styrs
av det är vi själsliga eller köttsliga. Nu finns Guds Ord till vår räddning, som vi kan spegla
oss i och lära oss att urskilja vilka motiv som vill styra oss. /Hebr. 4:12-13/.

Vi människor, hur frälsta och andliga vi än blir har ändå ett kött som fortsätter att sticka upp,
så länge vi är kvar på jorden, /Rom.7:18-20, 8:3-4/. Vi har alltså en kamp att utkämpa, inte
bara mot yttre fiender i andevärlden, utan mot våra egna svagheter. Vi har också ett löfte

om att även om vi är trolösa så är Gud trofast, /1Kor. 10:13/.