Lukas evangelium

Lite fakta om Lukas evangelium.
Detta evangelium:
* skrevs av läkaren Lukas som var vän och medarbetare med Paulus,
antagligen på 60-talet e.Kr.
(Lukas skrev också Apostlagärningarna)
* är det enda evangelium som har ett förord om varför han skriver evangeliet.
Luk 1:1-4: ”Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått
sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som redan från början var ögonvittnen
och ordets tjänare, har meddelat oss.  Sedan jag noga efterforskat allt från början,
har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall
veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått”.
* är det mest innehållsrika av evangelierna.
* Stil och ordval visar att författaren är en välutbildad person.
* Jesu möten med människor lyfts fram, liksom bönens betydelse, underverken 
och änglarna.
* Det innehåller inspirerande lovsånger och ger en framträdande plats åt kvinnorna.

Ex. på kvinnor omkring Jesus:
7:11-17 Jesus uppväcker en änkas son från döden
7:36-50 En syndig kvinna smörjer Jesu fötter
8:1-3 Kvinnorna som vandrade med Jesus
10:38-42 Jesus besöker Maria och Marta
13:10-17 Jesus helar en handikappad kvinna
23:27-31 Gråtande kvinnor följer Jesus till korset

Nyckelvers: 19:9-10 Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till
denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har
kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.”

Det mesta av innehållet i avsnittet 9:51-18:3 finns inte återgivet i något av de
andra evangelierna.

Händelser som bara Lukas berättar:
1:5-80 Händelserna som föregick Johannes Döparens och Jesus födelse
2:1-52 Händelser från Jesus barndom
3:19-20 Herodes sätter Johannes i fängelse
4:16-30 Jesus förkastas av Nasarets befolkning
5:1-11 Jesus medverkar till en jättelik fångst av fisk
7:11-17 Jesus uppväcker en änkas son från de döda
7:36-50 En syndig kvinna smörjer Jesu fötter
8:1-3 Kvinnorna i Jesus resesällskap
10:1-18:14 Händelser, underverk och undervisning under tiden närmast före
Jesus död
19:1-27 Jesus träffar Sackaios och berättar strax därefter om en kung och tio
av hans anställda
23:6-12 Herodes förhör av Jesus
24:44-49 Några av Jesus sista ord före himmelsfärden

Utmärkande för Lukas evangelium:

Jesus är – Människosonen
Huvudsaklig målgrupp – greker
Utmärkande tema – Jesus var både Gud och människa
Författarens stil – historikerns
Författaren vill betona – Jesus som människa

Lukas skriver utförligt och noggrant. Det verkar även som om Maria har berättat
en del för honom. Han var antagligen grek och därmed den ende av evangelisterna
som inte var jude. Han skriver främst till hednakristna. Detta visas genom att GT-profetior
sällan citeras, och att hänvisningar till de äldstes stadgar och dylikt inte finns med.

Evangeliet sätts in i ett världsperspektiv, detta syns tydligt när man hör julevangeliet,
men också på andra sätt. Till exempel går Jesus släkttavla tillbaka till den första människan
Adam och stannar inte vid Abraham som hos Matteus. Detta visar på att evangeliet är
för hela världen.

Gud kom på ett särskilt sätt att använda Lukas som nedtecknare av den första kristna
tidens historia. Han var noggrann med sanningen och fakta om Jesus liv, den unga
församlingen, och de första missionärernas liv och erfarenheter ger oss en pålitlig grund
för vår tro. Lukas gjorde allt detta utan att själv komma i rampljuset.
Hans föredöme på detta område var kanske det allra viktigaste.

Källa: Handbok för livet – Nya Testamentet