Vad är sanning

VAD ÄR SANNING?
Bibelstudium av Anita Grantinger

En dag stod Jesus inför Pontius Pilatus. Folket ville att han skulle döma Jesus
till döden bl. a. för att han talade sanning. Pilatus fann honom inte skyldig till
något brott, men ställde en fråga till Jesus, en fråga som många människor har
haft anledning att ställa i alla tider: ”VAD ÄR SANNING!” /Joh. 18:37-38/

Idag menar, de som tror sig veta, att det inte finns någon sanning, allting är relativt.
Var och en får definiera vad som är sant. Det som är sant för dig behöver inte vara
sant för mig. Därmed är sanningen konsekvensen av min egen känsla och upplevelse.
Sanningen har blivit förhandlingsbar, mer en någonsin. Kanske även i kyrkan.

Ordet sanning betyder i vårt språk: Fast, säkert, tillförlitligt. I Gamla testamentet kan
vi se att det är ett fundamentalt uttryck för hela Guds väsen, /2 Mos. 34:6/. Ofta nämns
den tillsammans med trofasthet och rättfärdighet,/Sak. 8:8/. Gud är den pålitlige som
aldrig sviker och inte kan förändras, /5 Mos. 7:9/. Guds Ord är sant och trovärdigt,
/Ps. 119:89,160/.

Eftersom Guds väsen och hans uppenbarelse i Ordet är sanning ska också vi, som hans
folk, vara präglade av sanning i vårt gudsförhållande, /Ps. 51:8, 86:11/. Vi ska också vara
sanna och uppriktiga i det sociala livet, i tal, i handel och vandel. Detta till skillnad mot
lögn, falskhet och bedrägeri, /Hos. 4:1-3/ Sanningens Gud hatar all osanning, falskhet
och lögn.

Liksom sanning hör ihop med Guds väsen är det också ett uttryck för människans rätta
förhållande till Gud. Gud och sanningen hör samman, såsom den syndiga människan
och lögnen hör samman, /Rom. 3:3-8/. Guds handlingssätt är grundat på sanning, trofasthet
och rättfärdighet.

JESUS KRISTUS ÄR SANNINGEN OCH SVARET PÅ LIVETS MENING

Kristen tro utgår från en i alla tider given sanning, som är likadan för alla. Jesus själv säger:
”Jag är sanningen!”/Joh. 14:6, 16:13, 17:17/.

Den viktigaste sanningen och enda räddningen för oss är att Gud har uppenbarat sig genom
Jesus Kristus. Genom honom har Guds sanning blivit kött och blod och genom evangeliet
förkunnas nu denna sanning i hela världen, /2 Kor. 4:2, 1 Tim. 2: 3-4/. Den förberedande gudsuppenbarelsen, förebilden, kom genom Mose, men lagens uppfyllelse kom genom
Jesus Kristus, /Joh:1:14, 17, Kol. 2:16-17/.

I sanningen finns frihet, därför är vi kallade att vandra i sanning och det kan vi bara göra
genom att förbli i Ordet. /Joh. 8:31-36/. Förutsättningen för att bli bevarad i

frälsningen är att man tror på och älskar sanningen och kan avslöja lögnen, antikrists ande
som råder i världen, /2 Tess. 2:9-12/. Till detta vill den helige Ande, hjälparen, leda oss,
/Joh. 16:13/.

Jesus talar om sig själv som ”det sanna vinträdet” /Joh. 15:1-5/. Det mest fantastiska är ju
att vi, genom hans fullbordade frälsningsverk får bli lika förenade med honom som grenarna
i en vinstock. Det viktiga är bara att vi förblir i honom, så att saven, Anden, ständigt får
genomströmma oss. Utan den förbindelsen är vi förlorade.

EN SÅDAN GEMENSKAP MED HIMMELENS KONUNG STÄMMER OSS TILL LOVSÅNG!