Var redo – Alltid redo

Bibelstudium av Anita Grantinger

När jag var pastor i Emmaboda under 10 hade vi en livskraftig scoutkår där, Ganteskåren, som hade många år på nacken. Flera generationer av folk i samhället hade varit aktiva i denna kår. Uno Jonsson hade varit trogen som kårchef i många år och var allmänt känd och uppskattad. Scouterna träffades varje vecka tävlade och tränade på olika sätt. De  var ute på hajk och lärde sig att vårda naturen och ta vara på dess rikedomar. Dessutom lärde de sig att ta hand om varandra och vara redo att ställa upp för andra. Ibland hade vi scoutgudstjänst i kyrkan. Då kom de uppsträckta i sina scouttröjor. Om någon skulle invigas eller få någon annan position i kåren fick de ge sina högtidliga löften.  Scoutchefen gjorde honör och uppmanade  scouten: ”Var redo!” Scouten svarade lika högtidligt: ”Alltid redo!”

När Jesus gick omkring nere på jorden utmanade han människorna med samma ord: ”Var redo!” Och denna uppmaning står fast och är riktad även till oss idag. Det är bara så att hans uppmaning är mycket viktigare eftersom det handlar om var vi ska tillbringa evigheten.   

SKA JESUS SKA KOMMA TILLBAKA?                                                                                                                                                           
Den frågan har blivit mycket omdiskuterad i alla tider. Somliga har svårt att tro det, medan andra känner glädje vid tanken. Vaför kan inte alla se sanningen i detta? När aposteln Paulus beskriver detta i /1 Kor. 15: 51-56/, så påpekar han att det är en av hemligheterna. Det är omöjligt för det mänskliga intellektet att förstå hur det ska kunna hända, hur hög utbildning man än har. Men för den som ödmjukar sig och ber om den helige Andes uppenbarelse så går ljuset upp.

 Herren har aldrig straffat rättfärdiga och orättfärdiga tillsammans. Vi kan känna igen den principen i /1 Mos.18: 23/ då Herren räddade Lot från Sodom, innan staden brann av eld och svavel, och när Herren räddade Noa undan syndafloden, /1 Mos.6:13-17, 7:1/. De rättfärdiga, idag, är ju de som tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare. Då är han vår rättfärdighet.  Vad gäller uppståndelsen så kan vi också läsa i /1 Kor.15:23/. Det gäller alltså de som hör honom till  och vilka är det? /Rom.8:9/. När vredesdomen kommer över världen, i ändens tid, vilket vi kan läsa om i olika bibelord, kommer han också att ta undan sitt folk. /Rom:5.9/.

 SKA DET VERKLIGEN SKE?                                                                                                                         
Ja, om vi ska tro vad Jesus själv säger. Han talar om det många gånger ex: /Matt. 24:30,  Joh 14:1-3/. Apostlarna skriver om det ex: /Fil. 3:20-21, Upp. 1:7/, ( se övriga bibelcitat ovan).

 NÄR KOMMER JESUS?                                               
Jesus kommer oväntat. Han talar om det själv, ex:  / Matt. 24:37-44, Mark. 13:33-37, Luk. 17:6-30/.                                                           
Apostlarna skriver om det, ex: /1 Tess. 5:1-11, 2 Petr. 3:10-11/.                  
Bilden av en tjuv om natten kan ju verka lite skrämmande, men verkligheten är ju så att vi aldrig vet när tjuven är på gång, annans skulle vi ju vara mera vaksamma. Den andra bilden om det judiska bröllopet i /Matt. 25:1-13/hjälper oss kanske att bättre förstå. Ingen visste ju när brudgummen skulle komma. Det var hans far som bestämde den tidpunkten. Inte ens brudgummen själv visste när tiden var inne att hämta bruden. Sedan kan vi ju fundera på varför det är så viktigt att vi inte vet exakt tid och stund. Hur skulle vi leva våra liv om vi visste att han kommer inte förrän om t. ex. 10 år? Pröva dig själv vid tanken. Vi har fått frälsningen genom Jesus Kristus och det är inget ögonblicks verk som gör oss till helhjärtade efterföljare. Det är ett fortgående verk av den helige Ande. Att vara Jesu lärjunge innebär ju också att vara i hans tjänst under tiden vi väntar på hans ankomst. /Matt. 28:18-20/. Vår uppgift är att göra andra människor till lärjungar också och få så många som möjligt med oss på vägen till himlen.     

HUR SKA DET SKE?                                                                                                  
I samband med Jesu himmelsfärd beskriver änglarna att Jesus ska komma tillbaka och på vilket sätt, /Apg.1:9-11. I /Tess. 4: 15-18/ skriver Paulus om detta och betonar tydligt att det inte bara är hans uppfattning, utan att det är ett ORD FRÅN HERREN. Det är väl det starkaste argument man kan ha för det man påstår. Då är förnuftet bortkopplat, men ändå är det en verklighet.

MÅLET                                                                                                                  
Det kristna livet  har ju ofta liknats vid en resa med en startpunkt och en destination, en början och ett slut. Vissa religioner tror ju på själavandring och upprepad återfödelse i annan gestalt och i en annan tillvaro.  Enligt Bibeln har vi bara ett liv att leva här på jorden. /Ps. 90:10-12, Hebr.9:27/. När vi föds har vi oftast föräldrar som tar hand om oss och utrustar oss från början av livets resa. Så småningom får vi lära oss att ta ansvar för oss själva och fatta våra egna beslut. Gud har inte skapat oss till robotar, utan till människor med en fri vilja. Därmed har han gett oss en möjlighet till att få en kärleksfull relation till honom och till varandra samt en möjlighet att välja resväg och mål för våra liv. /Matt. 7:13-14/. Gud hade en frälsningsplan klar redan innan syndafallet i Edens lustgård, /Ef.1:3-4, 1 Petr.1:17-20/. Vårt enda hopp för evigt liv hos Gud är Jesu Kristi, Guds Sons, försoningsverk på korset, då han dog i vårt ställe, frivilligt, av kärlek till dig och mig. /Joh.3:16, 10:17-18/.    

 Glöm inte Jesusorden: ”RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN, FÖR ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG!