Vem är Kristus

Bibelstudium av Anita Grantinger

Sverige har varit ett kristet land sedan århundraden. Idag har vi ett pluralistiskt
och mångkulturellt land. Vi har fortfarande ett kors på flaggan, så länge det varar.
Många höjer sin röst för att det ska bli en flagga med många färger.

Namnet KRISTUS betyder DEN SMORDE. Det motsvarar det hebreiska namnet MESSIAS.
Hela GT handlar ju om Israels historia. Om någon skulle bli kung eller präst måste
han smörjas med olja av en profet. Det var invigningen av tjänsten. (2 Mos. 40:12-15)
GT är, efter syndafallet, början av Guds frälsningsplan för oss människor. Den ser vi
sedan fullbordas genom Jesu försoningsverk, hans död och uppståndelse. Därför är
Jesus, den av Gud utvalde, smorde översteprästen och profeten för evig tid.

I GT finns många profetior om Messias kommande. Bland annat att han en gång ska
sätta sina fötter på Olivberget, bli kung och regera över hela världen, från Jerusalem.
Profeten Jesaja skrev, 700 år före Kristi födelse: ”Ett barn blir oss fött, en Son blir oss
given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig
Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Herradömet ska bli stort och friden utan ände, rätt och
rättfärdighet till evig tid.”(Jes. 9:6-7)

Längre fram skrev samme profet om Jesu lidande och död och förklarade att: 
”Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom
som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen
för vår synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår
är vi helade.”(Jes. 53:4-5)

Judafolket hade naturligtvis tänkt att deras Messias, som de läst om och väntat på
skulle födas i ett palats. Inte skulle han bli så förnedrad så att han skulle födas i ett stall,
bli flyktingbarn och vägvandrare. Detta har ju bidragit till att de inte har trott eller tror
att Jesus var och är den Messias som de väntat på.

På Jesu tid, före hans uppståndelse och himmelsfärd sträckte sig inte ens lärjungarnas
vision längre än att han skulle befria dom från Romarnas förtryck. Än idag, inom judendomen,
ber man och väntar att Messias ska komma för första gången. De bibelorden i GT, som
tydligt visar på att det är Jesus Kristus som är Messias undviker man att läsa i synagogorna.
Det är viss förföljelse mot de som blivit kristna i Israel idag. De kan förlora både arbete och bostad.

Det mest fantastiska är att det ändå växer fram s. k. messianska församlingar som svampar
ur jorden, både i Israel och i den övriga världen. Dessa har alltså fått visshet om att Jesus
verkligen var deras Messias och att han inte har kommit bara till Judafolket, utan att vi andra
också får vara med och vänta hans ankomst. Jesus Kristus har kommit för hela världens frälsning.
Om Israels folk är det äkta olivträdet så blir vi inympade i dess saftiga rot när vi tar emot
Jesus Kristus som kung i våra liv. Aposteln Paulus uttrycker detta så att: ”nu har ni som tidigare
varit långt borta (inte judar) kommit nära genom Kristi blod. Genom honom har vi båda i en
och samme Ande tillträde till Fadern. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett
och rivit skiljemuren, fiendskapen. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp
genom korset, där han dödade fiendskapen.” (Ef. 2:13-14, 16)

I GT var allt som hände i tempeltjänsten förebilder för på vad Jesus förverkligade i sitt försoningsverk.
Vad smörjelseoljan var en förebild på kan vi se tydligt vid ett visst tillfälle. När Jesus vandrade
omkring tillsammans med sina lärjungar så gick de alltid till synagogan på sabbaten. Det berättas
att de vid ett tillfälle räckte fram profeten Jesajas bokrulle till Jesus för att han skulle läsa högt ur den.
När han öppnade den föll hans blick på dessa ord: ”Herrens Ande är över mig, för han smort mig
till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna
och syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet.” Sedan talade han och sa: ”Idag har detta
skriftens ord gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” (Luk. 4:18-21) Oljan var alltså en förebild på
den helige Ande.

I NT bekräftas det på olika sätt att Jesus var och är Messias, 280 gånger. Jesus frågade en gång
sina lärjungar vad folket kallade honom för och då fick han många svar. Men sen frågade han
lärjungarna: ”Vem säger ni att jag är? Då svarade Petrus: Du är den levande Gudens Son.
Då svarade Jesus: Salig är du Petrus, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för Dig.
Utan min Far i himmelen.”( Matt. 16: 17)

Denna sanning är alltså ingenting som vi kan uppleva med hjälp av vår intelligens. Den kan
inte förklaras, men upplevas genom den helige Andes övertygelse. Sedan den helige Ande
kom till vår jord den första pingstdagen , behöver vi inte använda olja för invigning av tjänster.
Nu är det han, den helige Ande, den tredje personen i gudomen, som står för smörjelsen.
Jesus sa ju: ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig” Den smörjelsen är till för oss
alla idag, i vilken tjänst vi än står, dag och natt och i alla vardagsbestyr.

Det jag har velat poängtera är att det inte är vilken Jesus som helst som vi läser om i Bibeln.
Dels är det många som bär det namnet och Jesus varnade för många falska som skulle komma
i hans namn. Det är bara Jesus Kristus som är världens frälsare. Bara han är värd vår hyllning.
Hebreerbrevets författare beskriver honom så fantastiskt: ” Honom har Fadern insatt som
arvinge till allt, och genom honom har han också kapat universum. Sonen är utstrålningen
av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga Ord. Och sedan
han har fullbordat en rening från synderna sitter han på majestätets högra sida i höjden.
(Hebr. 1:2-3)

Av alla tidstecken som går i uppfyllelse framför våra ögon ser vi att ”Den till konung smorde”
Messias, Jesus Kristus snart kommer att uppenbara sig på himmelens skyar för att hämta alla
de som hör honom till och bekänner hans namn. Och sedan en dag kommer han att visa sig
som konungarnas konung och alla herrars Herre. Då som först, när han fridens furste ska regera
är det inte en dröm längre, om fred på jorden, utan en verklighet. Låt oss vänta honom!!!